Prof_V_Schindler_relacja

W dniach 10-12 kwietnia na Wydziale Maszyn Roboczych i Tranpsortu gościł Prof. Dr. Volker SCHINDLER, który jest kierownikiem zespołu Pojazdów Samochodowych w Zakładzie Pojazdów Samochodowych i Silników spalinowych w Instytucie Transportu Lądowego i Morskiego Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.


Profesor V.SCHINDLER spotkał się 10 kwietnia z władzami wydziału: dziekanem prof. Franciszkiem TOMASZEWSKIM i prodziekanem ds. rozwoju i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Krzysztofem WISŁOCKIM, prof. nadzw., a także Dyrektorami Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych prof. Wiesławem ZWIERZYCKIM oraz Instytutu Silników Spalinowych i Transportu prof. Jerzym MERKISZEM.

 


W tym samym dniu o godzinie 13:30 odbyły się dwa z 6 wykładów z cyklu p.t. ENERGY SYSTEMS AND DRIVE TRAINS FOR FUTURE ROAD TRANSPORTATION. W ramach pierwszego wykładu prof. V.Schindler omówił wpływ motoryzacji na środowisko zwracając szczególną uwagę na skalę produkcji oraz eksploatacji pojazdów samochodowych, powodującej, że niewielki wpływ pojedynczego samochodu przeradza się w ogromny wpływ globalnej motoryzacji. W ramach drugiego wykładu przedstawił zagadnienia związane z analizą zapotrzebowania na energię w samochodzie związanego zarówno z pokonywaniem oporów ruchu samochodu jak i zasilaniem pozostałych odbiorników energii takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, wspomaganie, odbiorniki energii elektrycznej. W wykładach w dniu 10 kwietnia uczestniczyło około 50 osób, oprócz wcześniej zdeklarowanych studentów specjalności SIC także spora grupa studentów specjalności Silniki Spalinowe a także kilku pracowników Wydziału.

W dniu 11 kwietnia profesor Volker Schindler zapoznał się z działalnością naukowa i dydaktyczną Wydziału odwiedzając Laboratoria Instytutów Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych oraz Silników Spalinowych i Transportu. Prof. K. Wisłocki przedstawił obszary działalności naukowej oraz laboratoria Instytutu Silników Spalinowych i Transportu. Mgr inż. Mateusz NOWAK przedstawił symulator jazdy, w którym prof. V.Schindler zrealizował jazdę próbną w wirtualnym mieście.

 


Dr inż. Grzegorz ŚLASKI i dr inż. Hubert PIKOSZ przedstawili zastosowanie symulacji w czasie rzeczywistym do realizacji symulacji obciążeń układu napędowego w warunkach dynamicznie zmiennych obciążeń odtwarzanych na podstawie rzeczywistych cykli jezdnych oraz do testowania układu ABS w warunkach laboratoryjnej symulacji ze sprzężeniem zwrotnym. Panowie dr inż. Jakub KOWALCZYK wraz z mg inż. Dariuszem ULBRICHEM zaprezentowali laboratorium badania stanu fizycznego elementów pojazdów samochodowych i maszyn roboczych metodami nieniszczącymi. Prof. L. MAŁDZIŃSKI przedstawił w szczegółach oszczędną technologią azotowania regulowanego „ZeroFlow”, pozwalającego na kształtowanie budowy fazowej warstw azotowanych, wdrożoną do praktyki przemysłowej wraz z firmą SECO/WARWICK EUROPE S.A. Dr inż. Bartosz CEZECHYRA i dr inż. Bartosz FIRLIK zaprezentowali fragmenty wyników prac zrealizowanych w ramach projektu MONIT - w szczególności obszaru dotyczącego monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego. Przedstawili możliwości diagnozowania w czasie rzeczywistym zarówno wybranych podzespołów pojazdów jak i toru po którym się one poruszają.

W godzinach 15:10 do 18:20 odbyły się w sali CW9 kolejne dwa wykłady prof. V.SCHINDLERA. Dotyczyły one kryteriów oceny i wymagań względem źródeł energii dla pojazdów. Omówione zostały różne rodzaje paliw oraz baterii z analizą ich najważniejszych wad i zalet i ocena szans na zastosowanie w najbliższym czasie oraz doświadczeniami dotychczasowego ich zastosowania w pojazdach. W trakcie wykładów prof. Schindler opowiedział wiele praktycznych doświadczeń z własnego udziału w projekcie samochodu elektrycznego dla firmy BMW. Ostatnie dwa wykłady prof. Schindlera odbyły się12 kwietnia w godzinach 8:00 do 11:15 w sali LO21. W wykładach w dniu 11 i 12 kwietnia brało udział około 25 studentów. Ostatnia część wykładów skoncentrowana był na omówieniu celów i efektów stosowani napędów hybrydowych oraz zagadnień zarządzania przepływami energii w tego typu pojazdach. Przedstawione zostały najciekawsze konstrukcje samochodów hybrydowych oraz elektrycznych.

  


Po wykładach prof. V. SCHINDLER wraz z dr inż. Grzegorz ŚLASKIM uczestniczyli w wizycie w zakładach Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie koło Poznania. W Biurze Technicznym firmy prezentację historii firmy oraz autobusu elektrycznego przedstawili panowie mgr inż. Michał PIKUŁA - Szef Działu Rozwoju oraz mgr inż. Michał SIERSZYŃSKI - Szef Zespołu Zaawansowanych Technologii. Prof. V.SCHINDLER zapoznał się też krótko z procesem produkcji autobusów miejskich zwiedzając hale produkcyjną. 


dr inż. Grzegorz Ślaski - organizator wizyty prof. Volkera Schindlera na WMRiT

 
Copyright C 2008. All rights reserved.