Badania własne

 ZAWIESZENIA STEROWANE W SAMOCHODACH:

 •  komputerowa symulacja pracy zawieszeń sterowanych i ich wpływu na dynamikę samochodu,
 •  zawieszenia półaktywne - algorytmy sterowania - analiza i projektowanie,
 •  kryteria sterowania zawieszeniami w zakresie komfortu i bezpieczeństwa,
 •  zintegrowane sterowanie dynamiką samochodu,

DYNAMIKA UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW:

 • badania drogowe warunków pracy samochodu z automatyczną skrzynią biegów,
 • stanowiskowa symulacja odtwarzająca warunki pracy ukłądu napędowego z automatyczną skrzynią biegów (projektowanie algorytmu sterowania symulacją i części wykonawczej stanowiska),
 • komputerowa symulacja pracy stanowiska symulującego warunki pracy układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów,

BADANIA EKSPERYMENTALNE I SYMULACYJNE DYNAMIKI SAMOCHODÓW:

 • metody badań eksperymentalnych,
 • procedury przetwarzania danych pomiarowych,
 • implementacja modeli dynamiki pojazdów do badań symulacyjnych off-line w środowisku Matlab/Simulink,
 • implementacja modeli dynamiki pojazdów do badań symulacyjnych w czasie rzeczywistym w środowisku Matlab/Simulink  (symulacja ze sprzętowym sprzężeniem zwrotnym - HIL).

UKŁADY STEROWANIA DYNAMIKĄ SAMOCHODÓW:

 • badania symulacyjne off-line pracy podstawowych algorytmów sterowania dynamiką samochodów,
 • badania stanowiskowe pracy systemów sterowania dynamiką samochodów - symulacja stanowiskowa środowiska pracy dla sterownika systemu ABS (symulacja HIL).

MODELOWANIE ZUŻYCIA ENERGII I ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH:

 • opracowanie modeli symulacyjnych mikro- i makroskopowych zapotrzebowania na energię dla celów napędowych i pozanapędowych samochodów elektrycznych,
 • opracowanie modeli ładowania samochodów elektrycznych dla potrzeb planerów podrozy

 

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.