Systemy sterowania w pojazdach

 TREŚĆ WYKŁADÓW:

Wykład nr Tytuł wykładu
1

DYNAMIKA RUCHU SAMOCHODU JAKO OBIEKT REGULACJI

 1. Pojęcie systemów bezpieczenstwa biernego i aktywnego
 2. Dynamika ruchu samochodu - przegląd
 3. Cele stawiane dynamice ruchu samochodu    
 4. Sposoby regulacji dynamiki samochodu    
 5. Regulacja ręczna    
 6. Regulacja automatyczna    
 7. Historia i perspektywy rozwoju systemów sterowania dynamiką    
 8. Nazewnictwo systemów bezpieczeństwa aktywnego    
 9. Ogólna architektura systemów sterowania w pojazdach    
 10. Problematyka systemów bezpieczenstwa w pojazdach
2

REGULACJA DYNAMIKI WZDŁUŻNEJ - PODSTAWY FIZYCZNE

 1. Pojęcie i znaczenie przyczepności przylgowej i poślizgowej.     
 2. Pojęcie poślizgu względnego koła dla hamowania.    
 3. Przyczepność wzdłużna i poprzeczna.     
 4. Stateczność i kierowalność pojazdu podczas hamowania    
 5. Zależność wartości przyczepnosći od różnych parametrów.    
 6. Moment hamowania i moment reakcyjny    
 7. Parametry procesu hamowania kluczowe dla regulacji ABS    
 8. Całościowy przebieg procesu hamowania 
3

UKŁAD ABS  - STRUKTURA BUDOWY, RODZAJE I WYMOGI

 1. Elementy ukałdu regulacji i ich funkcje     
 2. Elementy układu regulacji w systemie ABS    
 3. Struktura budowy układu ABS    
 4. Typowy przebieg procesu regulacji    
 5. Wymogi stawiane układom ABS    
 6. Kryteria podziału układów ABS i ch rodzaje wg różnych kryteriów    
 7. Czujniki w układach ABS   
4

URZĄDZENIA WYKONWCZE W UKŁADACH ABS - MODULATORY CISNIENIA

 1. Funkcje modulatorów ciśnienia w układach ABS     
 2. Struktura funkcjonalna budowy modulatora ABS    
 3. Rodzaje modulatorów hydraulicznych    
 4. Przegląd modulatorów produkownych przez firmę Bosch    
 5. Układ ABS 2S firmy Bosch - układ z zaworami 3/3    
 6. Układ ABS 5.0 i dalsze firmy Bosch - układ z zaworami 2/2    
 7. Przykłady zastosowan systmów ABS firmy Bosch
5

REGULACJA DYNAMIKI POPRZECZNEJ (ESP) - PODSTAWY FIZYCZNE

 1. Ruch krzywoliniwoy samochodu     
 2. Znoszenie boczne opon    
 3. Parametry określajace dynamikę poprzeczna samochodu        
 4. Charakterystyki kierowalności            
 5. Niebezpieczne manewry samochodu - metody badań        
 6. Idea sterowania dynamiką poprzeczną -  schemat
6

REGULACJA DYNAMIKI POPRZECZNEJ (ESP) - CZUJNIKI  I UKŁADY WYKONAWCZE

 1. Czujniki prędkości odchylania, przyspieszenia poprzecznego i ciśnienia     
 2. Sposób wynzaczania wielkości niemożliwych do zmierzenia - obserwator stanu    
 3. Schemat obliczeń w sterowniku        
 4. Struktura funkcjonalności sterownika ESP        
 5. Modulator hydrauliczny w układzie ESP        
 6. Schematy funkcjonowania modulatora        
 7. Regulacja ESP w pojazdach członowych

LITERATURA:

1. Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKiŁ, Warszawa 2003
2. Herner A.: Elektronika w samochodzie, WKiŁ, Warszawa 2001
3. Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów samochodowych. WNT, Warszawa 1997
4. Gillespie T.D.: Fundamentals of Vehicle Dynamics. SAE Warrendale 1992
5. Informator techniczny Bosch: Mikroelektronika w pojazdach, WKiŁ, Warszawa 2002
6. Informator techniczny Bosch: Czujniki w pojazdach samochodowych, WKiŁ, Warszawa 2002
7. Informator techniczny Bosch: Układ stabilizacji toru jazdy ESP, WKiŁ, Warszawa 2002
8. Bosch Automotive Handbook –5th edition, Bentley Publishers, 2000
9. Cegieła R., Zalewski A.: Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowania. Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1996.
 


Materiały wykładowe i zagadnienia egzaminacyjne>>

 
Copyright C 2008. All rights reserved.