O mnie

ZATRUDNIENIE

Instytut Konstrukcji Maszyn
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej


OBSZAR ZAINTERESOWAŃ DYDAKTYCZNYCH

Teoria ruchu samochodu

 • opis teoretyczny,
 • badania symulacyjne (z wykorzystaniem systemów Matlab, Simulink, ADAMS/Car, V-Sim),
 • badania eksperymentalne

Budowa samochodów

 • wymagania funkcjonalne,
 • rozwiązania konstrukcyjne - budowa i funkcjonowanie.

Systemy sterowania dynamiką w pojazdach

 • systemy bezpieczeństwa czynnego (ABS, TCS, ESP, itp.)
 • zawieszenia półaktywne,
 • automatyczne skrzynie biegów,
 • projektowanie, modelowanie i badania symulacyjne (symulacja HIL).

Badania eksperymentalne pojazdów samochodowych

 • badania trakcyjne, poligonowe i stanowiskowe,
 • technika pomiarowa,
 • przetwarzanie danych pomiarowych.

Badania symulacyjne dynamiki  pojazdów samochodowych

 • modele dynamiki pojazdów,
 • narzędzia programowe do symulacji dynamiki pojazdów -  Matlab, Simulink, ADAMS/Car, V-Sim),
 • ograniczenia badań symulacyjnych i powiązanie z badaniami eksperymentalnymi.

Inteligentne Systemy Transportowe

 • zaplecze techniczne ITS,
 • cechy funkcjonalne obszarów ITS.

 


WYKSZTAŁCENIE

2013 - Politechnika Poznańska - Poznań
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

habilitacja
rozprawa - "Studium projektowania zawieszeń samochodowych o zmiennym tłumieniu"

1997 - 2002  Politechnika Poznańska - Poznań
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów
Dzienne Studia Doktoranckie
praca doktorska – „Stateczność ruchu pojazdu w ujęciu procesów nieustalonych”
 

2000 - 2001 Uniwersytet Wrocławski - Wrocław
Wydział Prawa i Administracji
Podyplomowe Studium Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych

1996 - 2001 Politechnika Poznańska - Poznań
Podyplomowe Studium Pedagogiczne

1992 - 1997 Politechnika Poznańska - Poznań
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów
mgr inż. mechanik – specjalność samochody i ciągniki
praca dyplomowa – „Komputerowa symulacja obciążeń pojazdu”

1988-1992 Liceum ogólnokształcące w Choszcznie

Szkoła PodstawowaMyśliborzu oraz Drawnie, która w 2016 roku uhonorowała mnie wraz z 7 innymi osabami nadaniem Tytułu Honorowego Absolwenta Szkoły Podstawowej w Drawnie 
(link do śladów twórczości z tych czasów...;-) )


DOŚWIADCZENIE WE WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM

W ZAKRESIE BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH DYNAMIKI POJAZDÓW I MASZYN ORAZ BADAŃ OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH KONSTRUKCJI POJAZDÓW I MASZYN:

 

 • Opracowanie struktury stanowiska bezwładnościowego do badań zespołów przeniesienia napędu pojazdów samochodowych - Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, Warszawa, 2013
 • Konsultacje eksperckie w zakresie wykorzystania metod matematycznych w analizie danych z badań eksperymentalnych komfortu i bezpieczeństwa jazdy - firma RRM Technic - 2012,
 • Konsultacje eksperckie w zakresie konstrukcji samochodów (dynamika pionowa: wpływ masy resorowanej, metodyka badań symulacyjnych i eksperymentalnych, dynamika poprzeczna: metody badań i analizy) - firma RRM Technic - 2012,
 • Badania i opracowanie charakterystyk amortyzatorów - PIMR - 2011
 • Szacunkowe badania sił i zapotrzebowania energii dla urządzenia wspomagającego układu kierowniczego w samochodzie osobowym - 2010
 • Szacunkowe badania oporów toczenia i powietrza autobusu Solaris w badaniach poligonowych - 2010
 • Badania kierowalności i stateczności ruchu samochodu typu pick-up z naczepą z dyszlem typu gęsia szyja - PIMR - Poznań - 2010
 • Udział w badaniach kierowalnosci i stateczności autobusu międzymiastowego i ciągnika siodłowego z cysterną naczepą - wpsółpraca z Politechniką Warszawską i Krakowską - 2009
 • Badania drogowe i analiza zużycia energi w trolejbusie - 2009
 • Badania drogowe i poligonowe autobusu hybrydowego SOALRIS URBINO HYBRID – 2008,
 • Badania kierowalności autobusu SOALRIS URBINO HYBRID – 2008,
 • Weryfikacyjne badania tensometryczne konstrukcji dźwigu osobowego zoptymalizowego z użyciem systemu MES – 2008,
 • Poligonowe badania porównawcze wpływu różnych rozwiązań przegród wewnętrznych cystern do wody w kontenerze na dynamikę samochodu ciężarowego przewożącego te cysterny – 2006,
 • Badania związków kinematycznych zawieszenia zależnego i układu kierowniczego w autobusach – 2006,
 • Badania układu sterowania zawieszeniem półaktywnym w autobusie miejskim Solaris - 2006,
 • Badania procesu hamowania autobusów Solaris - 2006,
 • Badania naprężeń konstrukcji nośnej w autobusach Solaris na torach badawczych firm DAF i TATRA - 2003,
 • Weryfikacyjne badania tensometryczne dźwigu samochodowego po optymalizacji konstrukcji metodą MES – FAMABA Głowgów-2003,
 • Badania układu napędowego autobusu Neoplan w różnych warunkach jego eksploatacji wraz z analizą stochastyczną wpływu poszczególnych parametrów na obciążenia układu napędowego – 2001,
 • Badania urządzenia chwytnego UC - 3.0 A na urządzeniu dźwigowym - 1999,
 • Badania kierowalności autobusów Neoplan i Solaris – 1999 i 2000.
   

W ZAKRESIE BADAŃ SYMULACYJNYCH DYNAMIKI I OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH:

 • Modelowanie i symulacja dynamiki urządzenia chwytnego - 2009
 • Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji nośnej dźwigu osobowego metodą elementów skończonych z wykorzystaniem systemów komputerowych - 2007,
 • Badania symulacyjne procesu hamowania autobusu dla oceny wpływów kinematycznych zawieszenia i układu kierowniczego - 2005, 
 • Analiza stanu naprężeń konstrukcji nośnych (wysięgnik teleskopowy, platforma obrotowa, rama dźwigowa) metodą tensometryczną żurawia samochodowego - 2002,
 • Badania symulacyjne kierowalności samochodu osobowego - 2001,
 • Modelowanie i generacja widma obciążeń układu napędowego oraz konstrukcji nośnej autobusu - 2001,
 • Analiza możliwości przedłużenia wysięgnika żurawia przez zastosowanie dwóch członów kratowych, w oparciu o kryterium wytrzymałościowe z wykorzystaniem metody elementów skończonych 1998,

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH

Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji

SAE International


FUNKCJE SPOŁECZNE

Członek Kapituły konkursu Produkt Roku 2012 - 2021 czasopisma AutoEXPERT 

Expert komisji przyznającej medale Międzynardowych Targów Poznańskich

Członek Editorial Board (2020-2022) czasopisma MDPI Vehicles 


 ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania zawodowe wiażą się z wieloletnim zainteresowaniem techniką samochodową, które zaowocowały wyborem studiów na Politechnice Poznańskiej. W miarę odkrywania głębi wiedzy technicznej zainteresowania te zmieniały się od własnoręcznych hobbystycznych remontów samochodów (generalny remont mechaniczny i blacharsko-lakierniczy PF126p, remonty cząstkowe Opla Ascony B, PF 125 p) w okresie szkoły średniej i studiów po podejście naukowe zaszczepione w ostatnich latach studiów. To zdecydowało o podjęciu studiów doktoranckich w tym zakresie a po ich ukończeniu doskonalenie pracy naukowej i obszaru dydaktyki własnie w zakresie pojazdów samochodowych.

Podejście hobbystyczne i zamiłowanie w miarę możliwości pozostało jednak nadal, o czym więcej na stronach www.opelcommodore.pl....

 
Copyright C 2008. All rights reserved.