Specjalność Pojazdy samochodowe

Jako wieloletni opiekun specjalności zapraszam do studiowania na specjalności

 

P O J A Z D Y    S A M O C H O D O W E

(dawniej Samochody i ciągniki)

 

·       2017 - zmieniona nazwa - zmieniony program nauczania !

 

I stopień:

·       podstawy wiedzy o budowie i funkcjonowaniu samochodów

      budowa pojazdów - układy napędowe (sprzęgła, skrzynie biegów, wały i półosie, przekładnie główne, zawieszenia, układy kierownicze i zawieszenia,

      silniki spalinowe,

      elektrotechnika i elektronika w motoryzacji,

      napędy hybrydowe,

      teoria ruchu samochodów,

      napędy hydrauliczne i pneumatyczne,

·       podstawy konstruowania pojazdów z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod komputerowych

        projektowanie podzespołów samochodów,

        podstawy komputerowego wspomagania projektowania samochodów

        komputerowe wspomaganie projektowania,

        materiały niemetalowe,

·       wiedza o eksploatacji pojazdów samochodowych

        eksploatacja pojazdów,

        obsługiwanie pojazdów,

        materiały eksploatacyjne,

        tribologia,

·       wiedza dotycząca organizacji i technologii napraw pojazdów samochodowych

        o technologia napraw i regeneracji,

        diagnostyka samochodów (możliwość zdobycia uprawnień diagnosty na dodatkowym kursie)

·       wiedza dotycząca zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych
i zarządzania

        o podstawy ekonomii i zarządzania

 

I stopień przygotowuje najlepiej do kontynuacji na tej samej specjalności na II stopniu   

  II stopień:

(dostosowany do potrzeb Działu Rozwoju Technicznego firmy Volkswagen Poznań)

·       podstawy wiedzy o budowie i funkcjonowaniu samochodów

      budowa nadwozi samochodów

      wyposażenie nadwozi samochodów,

      samochody elektryczne,

      systemy sterowania w pojazdach samochodowych (ABS, ESP, zawieszenia półaktywne, automatyczne skrzynie biegów, systemy asystujące kierowcy)

      bezpieczeństwo bierne pojazdów (biomechanika człowieka, systemy pasów i poduszek, konstrukcje nadwozi)

·       wiedza o celach, metodach projektowania i badania nowych konstrukcji pojazdów

        homologacja pojazdów samochodowych

        projektowanie nadwozi samochodów

        obliczenia komputerowe w projektowaniu nadwozi,

        prototypowanie układów sterowania (w ramach systemó sterowania w pojazdach samochodowych)

        eksperymentalne badania pojazdów

        symulacyjne badania dynamiki pojazdów

        kształtowanie trwałości i niezawodności pojazdów

·       wiedza organizacji pracy i o technologiach i materiałach w przemyśle samochodowym

        materiały i technologie w wytwarzaniu nadwozi samochodów

        zarządzanie projektem konstrukcyjnym

 Dla części najlepszych studentów już dziś zaplanowane:

  • ˗         praktyki w Dziale Rozwoju Technicznego firmy VW Poznań
  • ˗         planowane rozszerzenie programu praktyk o kolejne firmy.
  • ˗         wybrane wykłady i ćwiczenia z pracownikami VW Poznań

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.