TEMATYKA PRAC

ZAKRES MERYTORYCZNY PRAC

Prowadzone prace dyplomowe mieszczą się w obszarach zwiazanych z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz realizowaną dydaktyką.

 


PRZYKŁADY REALIZOWANYCH PRAC

Poniżej przedstawiono wybrane przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych w wybranych obszarach. 

przykładowe zrealizowane prace dyplomowe inżynierskie
 1 Rekonstrukcja zderzenia pojazdu z wykorzystaniem programu PC-Crash
2 Analiza funkcjonalna i wytrzymałościowa stanowiska badawczego automatycznej skrzyni biegów
3 Wykorzystanie wybranego programu CAD w opracowaniu elementów konstrukcyjnych stanowiska badawczego automatycznej skrzyni biegów
4 Zwalniacze - przegląd rodzajów i porównanie charakterystyk pracy
5 Analiza parametrów masowych elementów nieresorowanych w pojazdach samochodowych: badania i analiza parametrów technicznych
6 Projekt algorytmu i doboru technologii zbierania informacji dla systemu ostrzegania przed wywróceniem się samochodu ciężarowego
7 Pneumatyczny układ hamulcowy – stanowisko dydaktyczne. Projekt konstrukcyjny.
8 Obliczenia konstrukcyjne hydraulicznego układu hamulcowego na przykładzie wybranego samochodu z ich weryfikacją eksperymentalną
9 Stanowiskowe badanie ciernego hamulca tarczowego - analiza konstrukcyjna
10 Koncepcja i obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych dźwigu platformowego dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się
11 Budowa, działanie i charakterystyka elektrohydraulicznego wspomagania układu kierowniczego
12 Sterowanie elektropneumatycznym układem hamulcowym. Teoria i rozbudowa modelu stanowiskowego.
13 Analiza właściwości trakcyjnych samochodu osobowego Audi A3 w wersji silnikowej ZI i ZS.
   
przykładowe zrealizowane prace dyplomowe magisterskie
1 Badania symulacyjne wpływu wyboru przełożenia skrzyni biegów na zużycie paliwa
2 Kierowalność samochodu - modelowanie i badania symulacyjne
3 Analiza stabilności kierunkowej ruchu przyczepy w zestawie drogowym
4 Analiza rozwiązań zawieszeń regulowanych w samochodach osobowych
5 Modelowanie i weryfikacja pracy stanowiska do badania amortyzatorów zamontowanych w pojeździe – stanowisko z metodą BOGE
6 Badanie emisji związków toksycznych spalin z samochodu z systemem start stop
7 Modelowanie sił przenoszonych przez oponę z wykorzystaniem programu Simulink.
8 Modelowanie pracy hamulca elektrowirowego i ciernego w układzie napędowym eksperymentalnego stanowiska badawczego
9 Dostosowanie czujników V1 firmy Datron do współpracy z aparaturą dSpace i symulacyjna oraz eksperymentalna weryfikacja stworzonego oprogramowania.
10 Wykorzystanie systemu ADAMS w projektowaniu części wykonawczej symulacyjnego stanowiska badawczego układu napędowego
11 Analiza związków kinematycznych między zawieszeniem a układem kierowniczym z wykorzystaniem środowiska ADAMS/Car.
12 Analiza dynamiki poprzecznej samochodu osobowego z wykorzystaniem systemu ADAMS/Car - metodyka postępowania.
13 Analiza kinematyki i elastokinematyki zawieszenia tylnego z wykorzystaniem systemu ADAMS/Car
14 Rekonstrukcja wypadku drogowego w oparciu o program V-SIM CYBORG IDEA do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów
15 Badania i modelowanie pracy układu napędowego samochodu z automatyczną skrzynią biegów
16  Model off-line dynamiki wzdłużnej samochodu z systemem ABS
17 Model dynamiki wzdłużnej samochodu w czasie rzeczywistym do symulacji Hardware In the Loop
 18 Analiza i badania stanowiskowe zespołu sterowania automatycznej skrzyni biegów ZF 5HP18
19 Możliwości wykorzystania programu Working Model 2D do konstruowania zawieszeń samochodów

 

 

 

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.