Teoria ruchu samochodu

 TREŚĆ WYKŁADÓW:

Wykład nr Tytuł wykładu
1

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

 1. Obszar zainteresowań teorii ruchu samochodu
 2. Siły działające na samochód
 3. Siły przyczepności
 4. Uproszczenia w opisie ruchu samochodu
 5. Podstawowe zależności fizyczne wykorzystywane w opisie ruchu samochodu
2

ZNACZENIE OPONY DLA DYNAMIKI RUCHU SAMOCHODU

 1. Budowa i charakterystyka opon
 2. Mechanika toczenia się koła
 3. Własności trakcyjne - przyczepność, najważniejsze czynniki
 4. Przykłady własności trakcyjnych opon w różnych testach opon
 5. Własności opony dla jazdy po łuku - znoszenie opon, najważniejsze czynniki
 6. Własności opony dla dynamiki pionowej
3

DYNAMIKA WZDŁUŻNA - OPORY RUCHU

 1. Równanie ruchu prostoliniowego samochodu
 2. Opór toczenia
 3. Opór wzniesienia
 4. Opór aeordynamiczny
 5. Pozostałe opory ruchu
 6. Bilans mocy
 7. Sprawność układu napędowego 
4

DYNAMIKA WZDŁUŻNA - ZMIANY OBCIĄŻEŃ PIONOWYCH OSI

 1. Statyczne i dynamiczne obciążenia osi
 2. Zmiany obciążeń podczas przyspieszania przy małej prędkosći, zmiany obciążeń podczas hamowania
 3. Zmiany obciążeń podczas wjazdu na wzniesienia
 4. Inne źródła dynamicznych zmian obciążeń kół 
5

DYNAMIKA WZDŁUŻNA - PRZYSPIESZANIE SAMOCHODU

 1. Ograniczenia zdolności przyspieszania - moc silnika i przyczepność
 2. Charakterystyki silników
 3. Zadania układu napędowego - podstawowe zależności
 4. Opory bezwładności układu napędowego
 5. Charakterystyka trakcyjna samochodu,
 6. Znaczenie przekładni hydrokinetycznej oraz przekładni bezstopniowej
 7. Ograniczenia przyspieszania przyczepnością - wpływ rodzaju napędu
6

DYNAMIKA WZDŁUŻNA - HAMOWANIE

 1. Podstawowe zależności dla procesu hamowania
 2. Energia kinetyczna i jej rozpraszanie w procesie hamowania
 3. Wpływ przyczepności na długość drogi hamowania
 4. Czasy reakcji, uruchamiania hamulców a całkowita droga zatrzymania samochodu
 5. Intensywność hamowania, poślizg względny a przyczepność
 6. Zmiana obciążeń pionowych podczas hamowania a rozdział sił hamowania 
7

DYNAMIKA POPRZECZNA

 1. Jazda po łuku z małą prędkością
 2. Znoszenie opon
 3. Równania równowagi dla ruchu ustalonego
 4. Charakterystyki kierowalności - podsterowność i nadsterowność
 5. Równania ruchu dla dynamiki poprzecznej dla stanów nieustalonych
 6. Badania własności samochodu w warunkach nieustalonych
 7. Interakcja dynamiki poprzecznej z dynamiką pionową i wzdłużną
 8. Znaczenie kinematyki i elastokinematyki zawieszeń
8

DYNAMIKA PIONOWA

 1. Źródła drgań samochodu
 2. Zadania zawieszenia - komfort i bezpieczeństwo - kryteria oceny
 3. Budowa i modele zawieszeń - równania ruchu
 4. Charakterystyki zawieszeń
 5. Dobór sztywności i tłumienia zawieszeń
 6. Ocena komfortu - kryteria - metody badań
 7. Ocena bezpieczeństwa - metody badań i kryteria oceny 

 


LITERATURA:

 1. Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów samochodowych. WNT, Warszawa 1997.
 2. Arczyński S.: Mechanika ruchu samochodu, WNT, Warszawa, 1994.
 3. Gillespie T.D.: Fundamentals of Vehicle Dynamics. SAE Warrendale 1992
 4. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu, WNT, Warszawa 2002.
 5. Prochowski L.:  Mechanika ruchu. Pojazdy samochodowe, WKiŁ, 2002

Materiały wykładowe i zagadnienia egzaminacyjne są tutaj>>


 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.