Teoria ruchu samochodu

 TREŚĆ WYKŁADÓW:

Wykład nr Tytuł wykładu
1

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

  1. Obszar zainteresowań teorii ruchu samochodu
  2. Siły działające na samochód
  3. Siły przyczepności
  4. Uproszczenia w opisie ruchu samochodu
  5. Podstawowe zależności fizyczne wykorzystywane w opisie ruchu samochodu
2

ZNACZENIE OPONY DLA DYNAMIKI RUCHU SAMOCHODU

  1. Budowa i charakterystyka opon
  2. Mechanika toczenia się koła
  3. Własności trakcyjne - przyczepność, najważniejsze czynniki
  4. Przykłady własności trakcyjnych opon w różnych testach opon
  5. Własności opony dla jazdy po łuku - znoszenie opon, najważniejsze czynniki
  6. Własności opony dla dynamiki pionowej
3

DYNAMIKA WZDŁUŻNA - OPORY RUCHU

  1. Równanie ruchu prostoliniowego samochodu
  2. Opór toczenia
  3. Opór wzniesienia
  4. Opór aeordynamiczny
  5. Pozostałe opory ruchu
  6. Bilans mocy
  7. Sprawność układu napędowego 
4

DYNAMIKA WZDŁUŻNA - ZMIANY OBCIĄŻEŃ PIONOWYCH OSI

  1. Statyczne i dynamiczne obciążenia osi
  2. Zmiany obciążeń podczas przyspieszania przy małej prędkosći, zmiany obciążeń podczas hamowania
  3. Zmiany obciążeń podczas wjazdu na wzniesienia
  4. Inne źródła dynamicznych zmian obciążeń kół 
5

DYNAMIKA WZDŁUŻNA - PRZYSPIESZANIE SAMOCHODU

  1. Ograniczenia zdolności przyspieszania - moc silnika i przyczepność
  2. Charakterystyki silników
  3. Zadania układu napędowego - podstawowe zależności
  4. Opory bezwładności układu napędowego
  5. Charakterystyka trakcyjna samochodu,
  6. Znaczenie przekładni hydrokinetycznej oraz przekładni bezstopniowej
  7. Ograniczenia przyspieszania przyczepnością - wpływ rodzaju napędu
6

DYNAMIKA WZDŁUŻNA - HAMOWANIE

  1. Podstawowe zależności dla procesu hamowania
  2. Energia kinetyczna i jej rozpraszanie w procesie hamowania
  3. Wpływ przyczepności na długość drogi hamowania
  4. Czasy reakcji, uruchamiania hamulców a całkowita droga zatrzymania samochodu
  5. Intensywność hamowania, poślizg względny a przyczepność
  6. Zmiana obciążeń pionowych podczas hamowania a rozdział sił hamowania 
7

DYNAMIKA POPRZECZNA

  1. Jazda po łuku z małą prędkością
  2. Znoszenie opon
  3. Równania równowagi dla ruchu ustalonego
  4. Charakterystyki kierowalności - podsterowność i nadsterowność
  5. Równania ruchu dla dynamiki poprzecznej dla stanów nieustalonych
  6. Badania własności samochodu w warunkach nieustalonych
  7. Interakcja dynamiki poprzecznej z dynamiką pionową i wzdłużną
  8. Znaczenie kinematyki i elastokinematyki zawieszeń
8

DYNAMIKA PIONOWA

  1. Źródła drgań samochodu
  2. Zadania zawieszenia - komfort i bezpieczeństwo - kryteria oceny
  3. Budowa i modele zawieszeń - równania ruchu
  4. Charakterystyki zawieszeń
  5. Dobór sztywności i tłumienia zawieszeń
  6. Ocena komfortu - kryteria - metody badań
  7. Ocena bezpieczeństwa - metody badań i kryteria oceny 

 


LITERATURA:

  1. Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów samochodowych. WNT, Warszawa 1997.
  2. Arczyński S.: Mechanika ruchu samochodu, WNT, Warszawa, 1994.
  3. Gillespie T.D.: Fundamentals of Vehicle Dynamics. SAE Warrendale 1992
  4. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu, WNT, Warszawa 2002.
  5. Prochowski L.:  Mechanika ruchu. Pojazdy samochodowe, WKiŁ, 2002

Materiały wykładowe i zagadnienia egzaminacyjne są tutaj>>


 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.