Oferta badawcza

Oferta przedstawia prace realizowane przez Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej, w zakresie których w kwestiach merytorycznych można kontaktować się bezpośrednio zgodnie z informacjami podanymi w zakładce kontakt.


BADANIA RUCHOWE I STANOWISKOWE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ MASZYN Z WYKORZYSTANIEM SPECJALISTYCZNEJ APARATURY POMIAROWEJ

 • m.in. pomiary prędkości samochodu, pomiary intensywności rozpędzania, badania procesu hamowania, także układów z ABS, badania kierowalności, badania charakterystyk trakcyjnych,
 • pomiary tensometryczne,
 • badania dynamiczne wielkości mechanicznych w maszynach roboczych i urządzeniach dźwigowych, w tym także cyfrowa obróbka uzyskanych wyników

SYMULACJE KOMPUTEROWE W ZAKRESIE BADANIA I KONSTRUKCJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MASZYN ROBOCZYCH

 • symulacje numeryczne w zakresie pełnego obszaru dynamiki pojazdów samochodowych z wykorzystaniem programów Matlab/ Simulink oraz ADAMS
 • obliczenia wytrzymałościowe maszyn roboczych, pojazdów samochodowych i urządzeń dźwigowych – (obliczenia wykonywane z użyciem profesjonalnych systemów NASTRAN,COSMOS

MODELOWANIE I PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW STEROWANIA DYNAMIKĄ RUCHU W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

 • projektowanie i badania układów sterowania zawieszeń półaktywnych,
 • badania układów sterowania automatycznymi i zautomatyzowanymi skrzyniami biegów,
 • badania sterowników w symulacji ze sprzętowym sprzężeniem zwrotnym, tzw. symulacji „hardware-in-the-loop”

PROJEKTOWANIE STANOWISK BADAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH DO BADANIA PODZESPOŁÓW SAMOCHODÓW

 • prace obliczeniowe,
 • badania symulacyjne,
 • projekt wykonawczy i nadzór nad wykonaniem

KONSULTACJA TŁUMACZEŃ Z J. ANGIELSKIEGO TEKSTÓW TECHNICZNYCH Z ZAKRESU TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Prezentowana oferta poparta jest wieloletnim doświadczeniem.

 
Copyright C 2008. All rights reserved.