PREZENTACJA PRACY NA OBRONIE

PREZENTACJA PRACY
FORMA

Prezentacja pracy może być wykonana w formie pokazu slajdów w programie Power Point (należy posiadać swój komputer lub powiadomić komisję/promotora odpowiednio wcześniej o potrzebie udostępnienia innego komputera).


Możliwa jest też prezentacja pracy w formie wydrukowanych slajdów lub prezentacji wybranych stron pracy. Jednak prezentacja przygotowana w formie slajdów (wyświetlanych lub wydrukowanych) daje większe szanse dobrego odbioru pracy.

CZAS
Przygotowując prezentację należy ograniczyć czas jej trwania do maksymalnie 10 minut. Taki czas uzyska się omawiając około 8 -10 slajdów.

SPOSÓB PRZYGOTWANIA
strona redakcyjna
Należy przestrzegać zasad przygotowywania prezentacji:
- unikać umieszczania zbyt dużej ilości tekstu (np. całych akapitów) - stosować równoważniki zdań,
- unikać stosowania zbyt małej czcionki (nie mniejsza od 20 pkt), zastosować tą samą wielkość na kolejnych slajdach,
- nie umieszczać zbyt szczegółowych i małych ilustracji,
- nie stosować przesadnie ozdobnych elementów graficznych i rozbudowanych animacji,
- trafnie dobierać tytuły slajdów - adekwatnie do zawartej treści.

strona merytoryczna
Należy:
- unikać prezentowania treści podręcznikowych, definicji itp.,
- skupić się na elementach takich jak:
     1.  geneza pracy
     2.  cel, teza,
     3.  zakres pracy,
     4.  metodyka wykonania pracy,
     5.  uzyskane wyniki,
     6.  podsumowanie,
     7.  wnioski co do mo
żliwego rozwinięcia pracy,
- prezentacja ma dotyczyć zrealizowanego osobiście zagadnienia - własnego wkładu w rozwiązanie jakiegoś zagadnienia badawczego lub projektowegoa nie całego tekstu napisanego w treści pracy dyplomowej,

DODATKOWE INFORMACJE
W razie potrzeby uzyskania większej ilości wskazówek na temat zasad przygotowania prezentacji skorzystać można z wielu tekstów zamieszczonych w Internecie poprzez wyszukanie ciągu wyrazów " Zasady przygotowywania prezentacji

SCHEMAT PEZENTCJI W PLIKU *.PPT

Niżej umieszczono plik w formacie *.ppt z omówieniem kolejnych slajdów

LP Typ Nazwa Data dodania Pobierz
1
Wielkość: 119.81 KB
Szkic prezentacji na obronę
 
Copyright C 2008. All rights reserved.