INF. ORGANIZACYJNE

Inforamcje przeznaczone są dla studentów Politechniki Poznańskiej.

Zostały pogrupowane wg rodzaju studiów, kierunków i specjalności. Dostęp poprzez menu rozwijalne w dół i w bok.

Treści wykładów są przeznaczone tylko dla osób uczestniczących w wykładach, stąd też dla uzyskania dostępu do nich konieczne jest posiadanie hasła dostępu.


KONSULTACJE dla studentów odbywaja się wg poniższego planu w pokoju 716

Inne formy kontaktu oraz miejsce podane są na stronie kontakt.

Termin Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
W tygodniu

CZWARTKI

od 11:45 do 13:15

ewentualnie w innym terminie po umówieniu przez
e-mail
 

 po umówieniu przez
e-mail
lub w godzinach dla studiów
 stacjonarnych 

w terminy zjazdów brak

10.12.2016   14:00 - 15:00

18.12.2016   07:15 - 08:00

22.01.2017   11:30 - 12:30

 

ewentualne zmiany w AKTUALNOŚCIACH


PLANY ZAJĘĆ  dostępne są na stronach Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu pod następujacymi linkami:

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE POZNAŃ I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE POZNAŃ II STOPNIA

HARMONOGRAM SESJI  DOSTĘPNY NA STRONEI DZIEKANATU WMRiT

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE


ORGANIZACJA roku akademickiego pod linkiem:

Harmonogram dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

tygodnie parzyste i nieparzyste

 
Copyright C 2008. All rights reserved.