Stanowiska badawcze

Do prowadzenia badań o charakterze dydaktycznym i naukowym opracowano koncepcję realizacji stanowisk badawczych i dydaktycznych, które przy pomocy wielu osób następnie wykonano w postaci w pełni działających stanowisk i obiektów. Najciekawsze z nich to:

  • prototypowy system zawieszenia o sterowanym elektronicznie tłumieniu zaimplementowany w samochodzie osobowym dla oceny algorytmów sterowania zawieszeniem w sposób zintegrowany z innymi podukładami podwozia          
  • hydrauliczny układ hamulcowy z systemem ABS do prezentacji i badań systemu przeciwblokującego w ramach symulacji ze sprzętowym sprzężeniem zwrotnym (symulacja Hardware in the loop) dla testowania funkcji elektronicznej jednostki sterującej (ECU - Electronic Control Unit)                                                                   

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.