Symulacyjne badania ruchu pojazdów

OPIS PRZEDMIOTU:

1. Modelowanie układów fizycznych i metodyka prowadzenia badań symulacyjnych (podstawy budowy modeli fizycznych - rodzaje przybliżeń technicznych, wpływ przybliżeń na decyzje projektowe, budowa modeli matematycznych - dobór zmiennych fizycznych i praw fizycznych, metody wyprowadzania równań ruchu – równowaga sił (zasada d’Alamberta), bilans energii (równania Lagrange’a)).
2. Metody numerycznego rozwiązywania różniczkowych równań ruchu (całkowanie numeryczne – algorytmy, parametry procedur całkujących, gotowe procedury całkujące w wybranych programach obliczeń numerycznych).
3. Modele dynamiki wzdłużnej pojazdu, (proces przyspieszania, model układu napędowego,
4. Modele dynamiki poprzecznej (płaski dwukołowy model o dwóch stopniach swobody, badanie quasi statycznego ruchu krzywoliniowego, transformacja współrzędnych lokalnych do globalnego układu współrzędnych).
5. Modele dynamiki pionowej pojazdu (model zawieszenia o dwóch stopniach swobody).
6. Program MSC ADAMS – system MBA – Multibody Dynamice Analysis – środowisko preprocesora i postprocesora.
7. Moduł ADMS/CAR – modele podzespołów oraz model całego pojazdu. Budowa, charakterystyki możliwości programu.
 

LITERATURA:

1. Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów samochodowych. WNT, Warszawa 1997.
2. Arczyński S.: Mechanika ruchu samochodu, WNT, Warszawa, 1994.
3. Cegieła R., Zalewski A.: Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowania. Wydawnictwo NAKOM.. Poznań 1996.
4. Gillespie T.D.: Fundamentals of Vehicle Dynamics. SAE Warrendale 1992
5. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu, WNT, Warszawa 2002.
 

Materiały wykładowe dostępne są tutaj >>

 
Copyright C 2008. All rights reserved.