Symulacyjne badania ruchu pojazdów

TREŚĆ WYKŁADÓW                                                                                                                    | MATERIAŁY |

Wykład nr Tytuł wykładu
 1

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

 1. Czym jest symulacja
 2. Proces modelowania i jego ograniczenia
 3. Wykorzystanie modelowania i symulacji
 4. Procedura symulacji
2

MODELE FIZYCZNE I MATEMATYCZNE

 1. Etapy modelowania - model fizyczny i matematyczny
 2. Przybliczęnia fizyczne i uproszczenia oraz ich następstwa
 3. Procedura budowy modelu matematycznego
 4. Podstawowe zależonosći fizyczne wykorzystywane w modelowaniu układów mechanicznych
3

METODY WYPROWADZANIA RÓWNAŃ RUCHU I ICH ROZWIĄZYWANIA

 1. Zasada d’Alamberta
 2. Równania bilansu en energii
 3. Rozwiazywanie równań ruchu
 4. Całkowanie mumeryczne
 5. Arkusz kalkulacujny jako narzędzie do rozwiazania równań ruchu
4

PRZYKŁADY MODELI PŁASKICH I PRZESTRZENNYCH DYNAMIKI SAMOCHODU

 1. Model płaski dla dynamiki poprzecznej
 2. Modele przestrzenne w systemie ADAMS/Car
 3. Uproszczenia dla modeli przestrzennych

 


Materiały wykładowe i zagadnienia egzaminacyjne znajdują się tutaj >>


 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.