PUT Solar Dynamics

 Wraz dr hab. inż. Leszkiem Kasprzykiem jestem opiekunem koła naukowego PUT Solar Dynamics budujacego samochód elektryczny wspomagany panelami fotowoltaicznymi. Więcej o działanośći koła dowiedzieć się można z:

 
Copyright C 2008. All rights reserved.