Badania i diagnostyka

OPIS PRZEDMIOTU:
1. Pojęcia podstawowe, rodzaje badań, planowanie badań, błędy pomiarów. Rodzaje sygnałów mierzonych, przetworzonych wykorzystywanych w badaniach.
2. Czujniki stosowane w pomiarach i badaniach pojazdów samochodowych. Aparatura do rejestracji sygnałów pomiarowych stosowana w badaniach samochodów.
3. Analiza sygnałów z badań w dziedzinie czasu. Metody, oprogramowanie.
4. Analiza sygnałów z badań w dziedzinie częstotliwości. Metody, oprogramowanie.
5. Metody badań samochodów i ich zespołów. Badania na drogach publicznych, badania eksploatacyjne.
6. Badania na poligonach badawczych. Badania właściwości ruchowych samochodu (prędkości i przyspieszeń, siły napędowej, oporów ruchu i zużycia paliwa).
7. Badania kierowalności i stateczności ruchu samochodu. Czujniki, metodyka, metody analizy wyników.
8. Badania zawieszenia, płynności i komfortu jazdy. Czujniki, metodyka, metody analizy wyników.
9. Badania hałaśliwości pracy samochodu. Czujniki, metodyka, metody analizy wyników.
10. Laboratoryjne badania samochodów – badania statyczne i quasistatyczne.
11. Badania pojazdów samochodowych na symulacyjnych stanowiskach badawczych.
12. Badania z zakresu bezpieczeństwa biernego. Metody prowadzenia badań, przyrządy, stanowiska, normy, inne regulacje.
13. Stanowiskowe badania zespołów pojazdów. Badania silników, układów napędowych, kół i ogumienia, zawieszeń, hamulców i układów kierowniczych.
14. Zagadnienia homologacji pojazdów i ich podzespołów. Historia i podstawy prawne. Badania homologacyjne nadwozi i kabin. Badanie wyposażenia pojazdu samochodowego.
15. Badania homologacyjne świateł, hamulców. Badania całych pojazdów w zakresie prędkości, stateczności. Badania w zakresie wymagań ekologicznych (zużycie paliwa, toksyczność spalin, hałasu, zakłóceń radioelektrycznych.
 

LITERATURA:

1. Orzełowski S.: Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów, WNT Warszawa, 1995,
2. Czajka J.H. : Pomiary drgań i hałasu na stanowiskach pracy w transporcie, OWPW, Warszawa 2000,
3. Osiecki J., Gromadowski T., Stępiński B.: Badania pojazdów samochodowych i ich zespołów na symulacyjnych stanowiskach badawczych, WITE, Radom 2006,
4. Kilar H.: Homologacja pojazdów samochodowych, WUPS, Szczecin 2005,
5. Zakrzewski J. Czujniki i przetworniki pomiarowe, WPŚ, Gliwice 2004.
6. P. Drozdowski: Wprowadzenie do Matlaba, Wydawnictwo PK, Kraków, 1995,
7. Zalewski, R. Cegieła: Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowanie, Wydawnictwo Wakom, Poznań, 1996.
 

Materiały i zagadnienia egzaminacyjne znajdują się tutaj >>

 
Copyright C 2008. All rights reserved.