Budowa samochodów

     TREŚĆ WYKŁADÓW                                                                                                               | LITERATURA | MATERIAŁY |

Wykład nr Tytuł wykładu
1

KLASYFIKACJE I CHARAKTERYSTYKA SAMOCHODÓW
1. Definicje pojazdów
2. Kryteria klasyfikacji pojazdów samochodowych
3. Przegląd podziałów pojazdów samochodowych
4. Wpływ norm prawnych na konstrukcję pojazdów
5. Techniczne i technologiczne powody różnicowania konstrukcji pojazdów
6. Charakterystyki techniczne samochodów

2

ZAWIESZENIE SAMOCHODU - FUNKCJE, RODZAJE, BUDOWA
1.Zadania stawiane zawieszeniom
2.Budowa zawieszeń - podział funkcjonalny elementów
3.Zawieszenie jako układ drgający - funkcjonowanie i charakterystyki
4.Zawieszenie jako układ prowadzenia koła - funkcjonowanie i charkaterystyki
5.Inne cechy zawieszeń - konstrukcyjne, technologiczne
6.Klasyfikacje zawieszeń

3

BUDOWA I RODZAJE ZAWIESZEŃ ZALEŻNYCH I PÓŁZALEŻNYCH
1.Definicja i cechy charakterystyczne zawieszeń zależnych
2.Zawieszenia zależne osi przednich
3.Zawieszenia zależne osi tylnych
4.Przykłady zastosowań zawieszeń zależnych
5.Zawieszenie półzależne - budowa i funkcjonowanie
6.Przykłady zastosowań zawieszenia półzależnego

4 BUDOWA I RODZAJE ZAWIESZEŃ NIEZALEŻNYCH
1.Definicja i cechy charakterystyczne zawieszeń niezależnych
2.Zawieszenia na wahaczach poprzecznych
3.Zawieszenia na wahaczach wzdłużnych i skośnych
4.Zawieszenia typu McPherson
5.Zawieszenia wielowahaczowe
5

ELEMENTY SPRĘŻYSTE I TŁUMIĄCE ZAWIESZEŃ
1.Kryteria klasyfikacji i podziały elementów sprężystych
2.Charakterystyki elementów sprężystych
3.Dobór elementów sprężystych do zawieszenia
4.Pneumatyczne elementy sprężyste
5.Cele stosowania i zasada działania amortyzatorów
6.Rodzaje i budowa amortyzatorów
7.Charakterystyki i dobór tłumienia w zawieszeniu

6

HAMULCE HYDRAULICZNE - POMPY, WSPOMAGANIE I REGULATORY
1.Definicje i klasyfikacje hamulców
2.Wymagania prawne i konstrukcyjne wobec hamulców
3.Zasada działania hamulców
4.Podział funkcjonalny układu hamulcowego
5.Zadania, budowa i działanie pomp hamulcowych
6.Zadania, budowa i działanie układów wspomagania hamulców
7.Zadania, budowa i działanie korektorów siły hamowania

 7  HAMULCE TARCZOWE I BĘBNOWE
1.Budowa, rodzaje i działanie hamulców bębnowych
2.Układy samoregulacji w hamulcach bębnowych
3.Budowa, rodzaje i działanie hamulców tarczowych
4.Hamulce postojowe i awaryjne
5.Klocki hamulcowe - materiały wymagania, własności
6.Przewody hamulcowe - rodzaje, własności i wymagania
7.Płyn hamulcowy - własności i wymagania
 8  HAMULCE PNEUMATYCZNE - STRUKTURA, UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA
1.Obszar stosowania i charakterystyka
2.Podział na podukłady funkcjonalne
3.Symboliczny opis pneumatycznych układów hamulcowych, schematy
4.Rodzaje pneumatycznych układów hamulcowych
5.Elementy układu przygotowania powietrza - funkcje, zasada działania
 9  HAMULCE PNEUMATYCZNE-ELEMENTY STERUJĄCE I WYKONAWCZE
1.Elementy układu sterowania - zawory hamulcowe, przekaźnikowe, sterujące, korektora siły hamowania - funkcje, zasada działania
2.Siłowniki tłokowe, membranowe i membranowo-sprężynowe
3.Mechanizmy rozpierające w hamulcach bębnowych i tarczowych
4.Układy samoregulacji
5.Instalacje hamulcowe przyczep
6.Układy pneumatyczne sterowane elektronicznie - zarys działania
 10  UKŁADY KIEROWNICZE - STRUKTURA, MECHANIZMY ZWROTNICZE
1.Definicja, struktura budowy, funkcje i wymagania.
2.Mechanizmy zwrotnicze - wymagania, budowa i działanie
3.Mechanizmy zwrotnicze w zawieszeniach zależnych
4.Mechanizmy zwrotnicze w zawieszeniach niezależnych
5.Geometria ustawienia kół kierowanych
6.Związki kinematyczne między zawieszeniem i układem kierowniczym
 11  UKŁADY KIEROWNICZE - PRZEKŁADNIE KIEROWNICZE
1.Funkcje i parametry przekładni kierowniczych
2.Odmiany przekładni kierowniczych
3.Przekładnie dające na wyjściu ruch obrotowy - ślimakowe, śrubowe, śrubowo-kulkowe
4.Przekładnie dające na wyjściu ruch liniowy - zębatkowe
5.Wały kierownicze
6.Bezpieczeństwo bierne układów kierowniczych
 12  UKŁADY KIEROWNICZE - WSPOMAGANIE
1.Cel, wady i zalety stosowania, wymogi
2.Struktura budowy i rodzaje układów wspomagania
3.Możliwe sposoby zabudowy układów wspomagania
4.Hydrauliczne układy wspomagania - schematy hydrauliczne, rozdzielacz - budowa i działanie, pompy, siłowniki wspomagania
5.Elektrohydrauliczne układy wspomagania - rodzaje sterowań, schematy budowy
6.Elektryczne układy wspomagania - możłiwy montaż i rodzaje, czujniki momentu
 13  UKŁADY NAPĘDOWE - FUNKCJE, RODZAJE
1.Zadania układu napędowego
2.Klasyfikacje układów napędowych
3.Struktura budowy układu napędowego
4.Zadania poszczególnych elementów układu napędowego
 14  SPRZĘGŁA
1.Rodzaje sprzęgieł - kryteria klasyfikacji i systematyka
2.Zasada działania i budowa tarczowych sprzęgieł ciernych
3.Elementy składowe tarczowych sprzęgieł ciernych
4.Dwumasowe koła zamachowe
5.Mechanizmy sterowania sprzęgłami
6.Sprzęgła hydrokinetyczne
 15  MANUALNE SKRZYNIE BIEGÓW - KOŁA ZĘBATE I ŁOŻYSKOWANIE
1.Zadania skrzyń biegów i rodzaje wg różnych klasyfikacji
2.Rynkowy przegląd skrzyń biegów
3.Stopniowe skrzynki biegów z przekładniami o osiach stałych - z kołami przesuwnymi i stale zazębionymi
4.Łożyskowanie skrzyń biegów
 16  MANUALNE SKRZYNIE BIEGÓW - SYNCHRONIZATORY I STEROWANIE
1.Synchronizatory - zadania i podział
2.Synchronizatory proste
3.Synchronizatory blokujące
4.Synchronizatory dwustopniowe
5.Synchronizatory progresywne
6.Mechanizmy sterowania skrzynią biegów
7.Zautomatyzowane skrzynie biegów z przekładniami o osiach stałych
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
23  

LITERATURA:

  1. Reimpell J., Betzler J.: Podwozia samochodów – Podstawy konstrukcji. WKŁ, Warszawa, 2001
  2. Seria Auto Expert: Budowa i eksploatacja pojazdów. Tom I – Działanie zespołów i podzespołów. Praca zbiorowa, Wyd. Vogel, Wrocław, 2004
  3. Prochowski L., Żuchowski A.: Samochody ciężarowe i autobusy. WKiŁ, Warszawa, 2004
  4. Zieliński A.: Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych. WKŁ, Warszawa, 2003
  5. Zając M.: Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów. WKŁ, Warszawa, 2003
  6. Micknass W., Popiol R., Sprenger A.: Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe. WKŁ, Warszawa, 2004
  7. Reński A.: Budowa samochodów – układy hamulcowe i kierownicze oraz zawieszenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa, 2004
  8. Łomako D.M., Stańczyk T.L., Grzyb J.: Pneumatyczne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzykiej, Kielce, 2002
  9. Leitner R.: Hamulce samochodów osobowych i motocykli. WKŁ, Warszawa, 1998

 


Materiały wykładowe i zagadnienia egzaminacyjne są tutaj >>


 

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.