Prace doktorskie

Zrealizowane prace doktorskie

dr inż. Paweł Kaczalski (2017):

"Symulacja obciążeń eksploatacyjnych układu napędowego autobusu miejskiego w aspekcie badania jego trwałości"

dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

dr inż. Krzysztof Dąbrowski (2018):

 

"Algorytmizacja adaptacyjnego sterowania tłumieniem zawieszenia samochodu dla uwzględnienia zmienności warunków eksploatacji"

dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

 

Promotorstwo prac doktorskich

mgr inż. Bartłomiej Ohde: "Modelowanie energochłonności eksploatacji samochodu elektrycznego w ujęciu mikro i makroskopowym"

mgr inż. Zbyszko Klockiewicz: " Wpływ wymuszeń kinematycznych i obciążeń zawieszeń pojazdów na ich trwałość oraz komfort i bezpieczeństwo jazdy."

Opieka naukowa nad doktorantami

 

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.