Prace doktorskie

Zrealizowane prace doktorskie

dr inż. Paweł Kaczalski: "Symulacja obciążeń eksploatacyjnych układu napędowego autobusu miejskiego w aspekcie badania jego trwałości"

dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

 

Promotorstwo prac doktorskich

mgr inż. Krzysztof Dąbrowski: "Algorytmizacja adaptacyjnego sterowania tłumieniem zawieszenia samochodu dla uwzględnienia zmienności warunków eksploatacji"

mgr inż. Bartłomiej Ohde: "Modelowanie energochłonności eksploatacji samochodu elektrycznego w ujęciu mikro i makroskopowym"

Opieka naukowa nad doktornatami

 
Copyright C 2008. All rights reserved.