Systemy sterowania w pojazdach samochodowych

M A T E R I A Ł Y

TREŚĆ WYKŁADÓW:

Wykład nr Tytuł wykładu
1

ELEKTROHYDRAULICZNE, ELEKTROMECHANICZNE I ELEKTROPNEUMATYCZNE UKŁADY HAMULCOWE

 1. Wady konwencjonalnych hydraulicznych układów hamulcowych
 2. Koncepcja brake-by-wire    
 3. Strategie sterowania korzystające z elektronicznego sterowania hamulcami.
 4. Elektrohydrauliczny układ hamulcowy - czujniki i układy wykonawcze
 5. Elektromechaniczny układ hamulcowy - czujniki i układy wykonawcze
 6. Elektropneumatyczny układ hamulcowy - czujniki i układy wykonawcze
2

REGULACJA DYNAMIKI PIONOWEJ - PODSTAWY FIZYCZNE I STRATEGIE REGULACJI

 1. Zadania stawiane zawieszeniom
 2. Kryteria komfortu i kryteria bezpieczeństwa
 3. Ograniczenia zawieszeń pasywnych    
 4. Możliwości regulacji parametrów zawieszeń    
 5. Rodzaje zawieszeń regulowanych    
 6. Strategie regulacji zawieszeń
3

REGULACJA DYNAMIKI PIONOWEJ - CZUJNIKI I UKŁADY WYKONAWCZE

 1. Informacje konieczne do sterowania zawieszeniami
 2. Elementy zawieszeń o zmiennej sztywności
 3. Elementy zawieszen o zmiennym tłumieniu     
 4. Elementy zawieszeń aktywnie generujące siły     
 5. Rodzaje amortyzatorów o regulowanych wsp. Tłumienia     
 6. Przykłady produkowanych systemów zawieszeń o zmiennych parametrach
4

REGULACJA DYNAMIKI WZDŁUZNEJ - ADAPTACYJNA REGULACJA PRĘDKOŚCI JAZDY

 1. Idea układu regulacji prędkości jazdy (tempomat)
 2. Regulacja PID    
 3. Rozwiazania techniczne tempomatu (Cruise Control - CC)
 4. Idea układu adaptacyjnej regulacji prędkości jazdy (Adaptive CC)    
 5. Struktura budowy układu ACC    
 6. Przykład systemu Distronic firmy Mercedes
5

STEROWANIE AUTOMATYCZNYMI SKRZYNIAMI BIEGÓW

 1. Podstawy fizyczne sterowania zmaną przełożeń     
 2. Strategie sterowania zmianą przełożeń    
 3. Struktura budowy automatycznej skrzynii biegów (ASB)        
 4. Urządzenia wykonawcze umożliwiajace zmianę przełożeń        
 5. Budowa hydraulicznego ukłądu sterowania ASB        
 6. Budowa elektrohydraulicznego układu sterowania automatycznej skrzyni biegów
 7. Sterowanie sprzęgłem blokującym (lock-up)
6

PROJEKTOWANIE ALGORYTMÓW ELEKTRONICZNYCH JEDNOSTEK STERUJĄCYCH (ECU)

 1. Przegląd podukładów samochodu sterowanych elektronicznie     
 2. Cykl projektowania sterowników do układów sterowania w samochodach
 3. Modelowanie graficzne i symulacja off-line    
 4. Prototypowanie funkcji sterujacych    
 5. Implementacja funkcji sterujących    
 6. Weryfikacja funkcji sterujących    
 7. Symulacja "hardware in the loop (HIL)"    
 8. Perspektywy rozwoju technologii "x-by-wire"

LITERATURA:

1. Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKiŁ, Warszawa 2003
2. Herner A.: Elektronika w samochodzie, WKiŁ, Warszawa 2001
3. Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów samochodowych. WNT, Warszawa 1997
4. Gillespie T.D.: Fundamentals of Vehicle Dynamics. SAE Warrendale 1992
5. Informator techniczny Bosch: Mikroelektronika w pojazdach, WKiŁ, Warszawa 2002
6. Informator techniczny Bosch: Czujniki w pojazdach samochodowych, WKiŁ, Warszawa 2002
7. Informator techniczny Bosch: Układ stabilizacji toru jazdy ESP, WKiŁ, Warszawa 2002
8. Bosch Automotive Handbook –5th edition, Bentley Publishers, 2000
9. Cegieła R., Zalewski A.: Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowania. Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1996.


Materiały wykładowe i zagadnienia egzaminacyjne>> (AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE)

 
Copyright C 2008. All rights reserved.