WSKAZÓWKI MERYTORYCZNE

UWAGI DOTYCZĄCE CZĘŚCI "TEORETYCZNEJ/PRZYGLĄDOWEJ" PRACY

Wstępna część pracy, mająca charakter teoretyczny / przeglądowy analizujący stan wiedzy lub rozwiązań technicznych w obszarze poruszanego przez pracę zagadnienia musi być ściśle powiązana z tym obszarem i zakresem pracy.

Musi ona mieć zastosowanie dla właściwej części pracy pokazującej rozwiązanie zadania inżynierskiego / naukowego w dalszej oryginalnej części pracy. Nie należy umieszczać treści, które nie mają żadnego znaczenia dla dalszej części pracy i nie są w niej kontynuowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ODNOŚNIKÓW DO LITERATURY

Odnośniki do literatury w formie "[1]" wskazują na numer pozycji literaturowej w spisie literatury, do której następuje odwołanie. Odwołania powinny być stosowane, tam gdzie podawane przez autora definicje, fakty, wartości parametrów, daty, liczby czy też opinie nie są wynikiem jego własnej wiedzy. Pozwala to podnieść wiarygodność podawanych przez autora pracy informacji, o ile źródła do których następują odwołania są wiarygodne. Dlatego dobór źródeł, do których realizowane są odwołania powinien być przemyślany, poparty renomą autora lub wydawnictwa ewentualnie właściciela/autora stron www.

Odwołania do literatury pozwalają z jednej strony na uczciwe wskazanie obcego udziału w wiedzy przedstawianej w naszej pracy a z drugiej strony pozwalają przesunąć część odpowiedzialności za podawane informacje na autorów pozycji źródłowych. Jest to konieczne ponieważ samodzielnie nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkich podawanych w pracy informacji.

 

UWAGI DOTYCZĄCE ILUSTRACJI

Ilustracje zamieszczane w pracy stanowią uzupełnienie informacji zawartych w tekście. Dlatego musi się do nich zawsze znaleźć odwołanie w tekście - najlepiej krótko przed ilustracją, mówiące czytelnikowi , że w danym momencie czytania tekstu ma zwrócić uwagę na informację zawartą w rysunku. W odwołaniu tym powinno się wskazać czytelnikowi cel umieszczenia rysunku, wskazać co powinien z niego "odczytać". Z tego też powodu należy unikać wstawiania do pracy ilustracji nie wnoszących żadnych informacji merytorycznych, rysunków których celowość umieszczenia jest trudno uzasadnić. 

Nie używa się odsyłaczy powyżej/poniżej, tylko odwołania przez numer rysunku , np. rys.12.

Ilustracje nie wykonane przez autora pracy,a wykorzystane z innych źródeł muszą mieć podane odwołanie do oryginalnego źródła, na końcu podpisu po rysunkiem. 

 

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.