Publikacje naukowe

PUBLIKACJE NAUKOWE                                                                   

INNE PUBLIKACJE (link >>>)

2018

 1. Surblys V, Ślaski G, Pikosz H. The usage of a laser height sensors for estimating road unevenness profile. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. 2018; 79(1), http://dx.doi.org/10.14669/AM.VOL.79.ART7 

2017

 1. H. Pikosz, J. Kupiec, G. Ślaski: Badania eksploatacyjnych warunków pracy hamulców samochodu osobowego - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 2. V. Surblys, H. Pikosz, G. Ślaski: Wykorzystanie czujników laserowych do estymacji profilu nierówności drogi - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 3. B. Ohde, G. Ślaski: Modelowanie makro i mikroskopowe wpływu nachylenia drogi na energochłonność ruchu samochodu o napędzie elektrycznym - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 4. L. Małdziński, K. Ostrowska, P. Okoniewicz, G. Ślaski, H. Pikosz, G.Kinal: Obróbka cieplno – chemiczna tarcz hamulcowych dla podniesienia ich odporności na korozję - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.

 2016 

 1. Ohde B., Ślaski G.: A statistical analysis of energy and power demand for the tractive purposes of an electric vehicle in urban traffic – an analysis of a short and long observation period, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 2. Dąbrowski K., Ślaski G.: Method and algorithm of automatic estimation of road surface type for variable damping control, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 3. Korzeniowski D., Ślaski G.: Method of planning a reference trajectory of a single lane change manoeuver with Bezier curve, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 4. Ohde B., Ślaski G., Maciejewski M.: Statistical analysis of real-world urban driving cycles for modeling energy consumption of electric vehicles, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 68 No. 2 2016, DOI 10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.03
 5. Ohde B., Korzeniowski D., Ślaski G.: Methodology for determination of particular resistance contribution in mechanical energy demand using simulation and real world velocity profiles, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 68 No. 2 2016, DOI 10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.02  
 6. Ohde B., Ślaski G, Maciejewski M.: Stochastic Macroscopic Energy Consumption Model for Electric Vehicle Routing, 28th European Conference on Operational Research Poznan University of Technology, Poznań, Poland July 3-6, 2016
 7. Ślaski G.: Problematyka projektowania systemów sterowania zawieszeń o zmiennym tłumieniu, materiały konferencyjne X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych" AUTOMOTIVE SAFETY 2016, 22-24 lutego 2016, Kielce, str. 370-376, ISBN 978-83-63792-70-1
 8. Dąbrowski K., Ślaski G.: Szacowanie masy resorowanej w czasie eksploatacji - weryfikacja algorytmu dla sygnałów z badań drogowych, materiały konferencyjne X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych" AUTOMOTIVE SAFETY 2016, 22-24 lutego 2016, Kielce, str. 44-49, ISBN 978-83-63792-70-1

2015

 1. Dąbrowski K., Ślaski G.: Szacowanie masy resorowanej pojazdu w czasie eksploatacji – analiza i badania różnych możliwości, referat przedstawiony na XII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Rydzynie,
 2. Kupiec J., Kupiec A., Ślaski G.: Sprawność układów hamulcowych dla umiarkowanej intensywności hamowania na podstawie analizy wyników okresowych badań technicznych, referat przedstawiony na XII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Rydzynie,
 3. Ohde B., Ślaski G, Maciejewski M.: Prognozowanie zasięgu pojazdu elektrycznego z wykorzystaniem makroskopowego modelu zużycia energii; referat przedstawiony na VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA, Warszawa 30 sierpnia – 02 września 2015 r.
 4. Ślaski G., Ohde B., Maciejewski M.:: Makroskopowy model zużycia energii i jego walidacja dla testowych cykli jezdnych; referat przedstawiony na VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA, Warszawa 30 sierpnia – 02 września 2015 r.oraz opublikowany w „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2015, nr 4,  str. 1025-1036,

  2014

 1. Ohde B., Ślaski G.: Zasięg samochodu elektrycznego Nissan LEAF I generacji w rzeczywistej eksploatacji na podstawie analizy danych rzeczywistych i symulacji zużycia energii, referat wygłoszony na konferencji DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY, Warszawa, 22-23.10.2014
 2. Dąbrowski K., Ślaski G.: Analiza zakresu zmienności pracy zawieszenia dla różnych warunków ruchu i poziomu tłumienia zawieszenia w aspekcie automatycznego rozpoznawania rodzaju nawierzchni, referat wygłoszony na konferencji DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY, Warszawa, 22-23.10.2014
 3. Ślaski G. , Gudra A., Borowicz A.:Analysis of the influence of additional unsprung mass of in-wheel motors on the comfort and safety of a passenger carTHE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 3/2014 (65), pp.51-64, 
 4. Jaśkiewicz M.; Lisiecki J.; Lisiecki ; Ślaski G.; Więckowski D.:The design of an inertial testbed for the tests of gearboxesScientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie,2014, 39(111) pp. 67–73
 5. Ślaski G.Simulation and experimental testing of adaptive suspension damping control depending on the frequency of a sinusoidal kinematic inputTHE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 2/2014(64), pp.65-78, 
 6. Ślaski G., Ohde B., Pikosz H.: Modelowanie energochłonności eksploatacji samochodu elektrycznego w warunkach ruchu miejskiego dla potrzeb symulacji zużycia energii przez flotę taksówek,„LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 4, str. 2517-2526, publikacja przedstawiona także w ramach konferencji Systemy Logistyczne – Teoria i Praktyka 2014, Lidzbark Warmiński, 02 – 05 września 2014 r.
 7. Ohde B., Ślaski G.: Modelowanie procesu rozładowywania akumulatora dla potrzeb symulacyjnego szacowania zasięgu samochodu elektrycznego, „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 3,  str. 4777-4786
 8. Dąbrowski K., Ślaski G.: Analiza możliwości wnioskowania o poziomie tłumienia zawieszenia na podstawie sygnałów przyspieszeń masy resorowanej i nieresorowanej, „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 3,  str. 1261-1270

 2013

 1. Ślaski G.:Simulation and experimental investigations of two-state skyhook strategy damping control and problems of its technical implementation, proceedings of the 8th International Scientific ConferenceTRANSBALTICA 2013,str. 192-197,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania 

 2012

 1. Ślaski G.: Studium projektowania zawieszeń samochodowych o zmiennym tłumieniuWydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy -  Nr 481, ISSN 0551-6528, Poznań 2012
 2. Ślaski G., Pikosz H.:Badania drogowe zapotrzebowania energii dla realizacji skrętu kół samochodu osobowego, CZASOPISMO TECHNICZNE. MECHANIKA, 3-M/2012, Zeszyt 8/rok 109, str. 57-70,
 3. Ślaski G.: Analiza sygnałów sterowania układem kierowniczym i hamulcowym dla zintegrowanego sterowania zawieszeniem adaptacyjnymCZASOPISMO TECHNICZNE. MECHANIKA, 3-M/2012, Zeszyt 8/rok 109, str. 71-86,
 4. Ślaski G.:Eksperymentalne wyznaczanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych zawieszenia na stanowiskach elektrohydraulicznych – metodyka badań i przetwarzania wynikówExperimental determination of suspension magnitude-frequency responses using electro-hydraulic actuators – testing and data processing methods, THE ARCHIVE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, Vol. 56, No. 2/2012, art. wygłoszony na  VIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej „ PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH” Kielce - Cedzyna, 06 - 08 lutego 2012 r.
 5. Ślaski G.:  Celowość wykorzystania i problematyka sterowania hamulca ciernego na stanowisku do symulacji odtwarzającej dynamiki układu napędowego / The purposefulness of application and control issues of friction brake within test bench simulation reproducing the drivetrain dynamics THE ARCHIVE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, Vol. 58, No. 4/2012, art. wygłoszony na  VIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej „ PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH” Kielce - Cedzyna, 06 - 08 lutego 2012 r.

2011

 1. Grześkowiak P., Ślaski G.: Masy nieresorowane – analiza mas elementów konstrukcyjnych zawieszeń samochodów osobowych, 15th International Conference, Computer Systems Aide Science, Industry and Transport,Zakopane 5 - 8 grudnia 2011, conference proceedings, artykuł opublikowany także w „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka 2011, nr 6, str. 3743 - 3750,
 2. Ślaski G., Walkowiak J.: Stanowiskowa symulacja odtwarzająca dynamiki układu napędowego samochodu z automatyczną skrzynią biegów - sterowanie i wyniki eksperymentówTest bench simulation reproducing the drive-train dynamics of a car with automatic transmission – control and results of experimental tests, THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 3/2011(53), pp.61-80,opublikowano także w materiałach X  Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej I Bezpieczeństwa, 3-4 listopada 2011r.,Łódź-Rogów
 3. Ślaski G.: Damping parameters of suspension of passenger vehicle equipped with semi-active dampers with by-pass valveTRANSPORT PROBLEMS, Volume 6 Issue 2, str. 35-42,ISSN 1896-0596
 4. Ślaski G., Maciejewski M.: Skyhook and fuzzy logic controller of a semi-active vehicle suspension, PRACE NAUKOWE-TRANSPORT, z.78, str.97-112, Warszawa 2011, ISSN 1230-9265,
 5. Ślaski G., Pikosz H.:The Influence of Damping Changes on Vertical Dynamic Loads of Wheel - Experimental Investigations, ARCHIVES OF TRANSPORT, vol.23, issue 2, str. 239-248, Warszawa 2011,ISSN 0866-9546, 
 6. Ślaski G.: Experimental test results of the influence of adaptive damping level on passenger car dynamics during double-lane-change maneuver, proceedings of the 7th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2011,str. 200-205,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, ISBN 978-9955-28-840-4, ISSN 2029-2376, ISSN 2029-2384 dla wersji on-line,
 7. Ślaski G.: The influence of adaptive damping level on vehicle vibration comfort - passenger car experimental tests results, proceedings of the 7th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2011,str.206-2010,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, ISBN 978-9955-28-840-4, ISSN 2029-2376, ISSN 2029-2384 dla wersji on-line,
 8. Ślaski G., Walkowiak J.: Sterowanie w czasie rzeczywistym symulacją stanowiskową odtwarzającą obciążenia układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów„LOGISTYKA ” Dodatek Nauka 2011, nr 3,  str. 2739 - 2748, dod. Logistyka-nauka: artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0
 9. Ślaski G.: Badania szacunkowe oporów ruchu pojazdu użytkowego w drogowej próbie wybiegu„LOGISTYKA ” Dodatek Nauka 2011, nr 3, str.2727-2737, LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0
 10. Dubowski A., Mac J., Wojciechowski J., Ślaski G.:Wykorzystanie systemu Racelogic Video VBOX w badaniach nowego zestawu pojazdów,  „LOGISTYKA”- Dodatek Nauka 2011, nr 3, str. 567-576,, LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0

2010

 1. Ślaski G., Pikosz H.: Wpływ zmian tłumienia w zakresie zmienności charakterystyki amortyzatora na pionowe obciążenia dynamiczne kół,Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod. Logistyka-nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny]  ,,Transcomp 2010”: 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland. Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2010]. — Na okł. dod.: abstracts. — ISBN 978-83-7204-956-8, streszczenie str. 401, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD,
 2. Ślaski G.: Amortyzatory o zmiennym w sposób ciągły tłumieniu z zaworem obejściowym - budowa i własności,Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod. Logistyka-nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny]  ,,Transcomp 2010”: 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland. Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2010]. — Na okł. dod.: abstracts. — ISBN 978-83-7204-956-8, streszczenie str. 401, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, streszczenie str. 400, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD,
 3. Ślaski G., Maciejewski M.:Design of a fuzzy logic controller for a semi-active vehicle suspension, materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, Białowieża, 21-24.IX.2010, opublikowane także w Logistyka 4/2010, dodatek "Logistyka- nauka" na CD, 8 stron, streszczenie - strona 24
 4. Ślaski G.: Damping parameters of suspension of a passenger vehicle equipped with semi-active dampers with a bypass valve,materiały konferencji: IInd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TRANSPORT PROBLEMS’2010” , KATOWICE-KRAKÓW, 8-11 JUNE 2010
 5. Ślaski G., Pikosz H.: Charakterystyki elementów sprężystych i tłumiących zawieszenia samochodu osobowego oraz zastępcze charakterystyki ich modeli„LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2010, nr 2;  str.2115 - 2124, LogiTrans: VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — ISBN 978-83-7351-362-4, streszczenie - strona 203,
 6. Ślaski G.: Oszczędności paliw dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w automatycznych skrzyniach biegów, materiały Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej EKOLOGICZNE I ENERGETYCZNE ZAGROŻENIA I NOWE WYZWANIA, wydawnictwo PWSZ w Gnieźnie, 15-16 marca 2010,str.64-74
 7. Pikosz H., Ślaski G.: Problem zmienności obciążenia eksploatacyjnego pojazdu w doborze wartości tłumienia w zawieszeniu, ARCHIWUM MOTORYZACJI, 1/2010 , str. 35-44
 8. Pikosz H., Ślaski G.:Badania charakterystyk pracy amortyzatorów o regulowanym elektronicznie tłumieniu – metodyka i narzędzia badań, materiały konferencji  Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych, Kielce 2010, wydane w Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 1(77)/2010, str.321-332

2009

 1. Kupiec J. , Ślaski G.: Wpływ siły tłumienia amortyzatora na obciążenia dynamiczne kół i wyniki badań kontrolnych zawieszenia metodami drgań wymuszonych, 13th International Conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, conference proceedings, streszczenie str. 133, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, artykuł opublikowany także w czasopiśmie „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka 2009, nr 6.
 2. Ślaski G., Walkowiak J.: Hamowanie silnikiem samochodu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów, 13th International Conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, conference proceedings, streszczenie str. 256, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, artykuł opublikowany także w czasopiśmie „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka 2009, nr 6.
 3. Pikosz H., Ślaski G.: Problem zmienności obciążenia eksploatacyjnego pojazdu w doborze wartości tłumienia w zawieszeniu, (materiały CD - 10 stron), materiały IX Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej, Łódź 2009
 4. Ślaski G., Walkowiak J.: Symulacja pracy układu wykonawczego i sterującego stanowiska badawczego układu napędowego samochodu z automatyczna skrzynią biegów, (materiały CD - 10 stron), materiały IX Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej, Łódź 2009
 5. Ślaski G., Pikosz H.: Wykorzystanie symulacje komputerowej do weryfikacji procedur przetwarzania sygnałów optycznych czujnik&<
 
Copyright C 2008. All rights reserved.