Publikacje naukowe

PUBLIKACJE NAUKOWE                                                                   

INNE PUBLIKACJE (link >>>)

2020

 1. Klockiewicz Z., Ślaski G., Dąbrowski K.: Simulation investigation of individual bumps recognition possibilities for damping control and possible suspension performance improvements. Materiały konferencji Automotive Safety 2020
 2. Klockiewicz Z., Ślaski G.,Frequency response estimation for linear and nonlinear quarter car suspension models, materiały konferencji 2. MACHINE MODELING AND SIMULATION 2020 – 8-11 września 2020
 3. Klockiewicz Z., Ślaski G., Analiza możliwości zwiększenia prędkości jazdy po nawierzchniach gorszej jakości przy zastosowaniu zmiennych parametrów sztywności i tłumienia zawieszenia, materiały konferencji Nauka dla obronności - 24 września 2020 r.

2019

 1. Klockiewicz Z., Ślaski G., Spadło M.: Simulation Study of the Method of Random Kinematic Road Excitation’s Reconstruction Based on Suspension Dynamic Responses with Signal Disruptions, Vibrations in Physical Systems, Rocznik: 2019 | Tom: vol. 30 | Numer: no. 2
 2. Klockiewicz Z., Ślaski G.: The Method of Estimating Kinematic Road Excitation with Use of Real Suspension Responses and Model, Vibrations in Physical Systems, Rocznik: 2019 | Tom: vol. 30 | Numer: no. 2
 3. Klockiewicz Z., Ślaski G., Spadło M.:The Influence of the Conditions of Use and the Type of Model Used on the Vertical Dynamic Responses of a Car Suspension, The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2019;85(3):57–82, DOI: https://doi.org/10.14669/AM.VOL85.ART5

2018

 1. Surblys V, Ślaski G, Pikosz H.The usage of a laser height sensors for estimating road unevenness profile. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. 2018; 79(1), http://dx.doi.org/10.14669/AM.VOL.79.ART7
 2. Ślaski G, Ohde B.:Macroscopic model of energy demand to overcome road grade resistance of vehicle motion, The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. 2018; 81(3), 
 3. Kaczalski P., Ślaski G.: Simulation of operating loads of a city bus powertrain, International Automotive Conference KONMOT 2018, 13 - 14 SEPTEMBER 2018, CRACOW, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 421 (2018) 022034, doi:10.1088/1757-899X/421/2/022034
 4. Mańczak R., Ślaski G.: The statistical dispersion of results of examination of selected vehicle subsystems tested in different technical inspection stationsInternational Automotive Conference KONMOT 2018,13 - 14 SEPTEMBER 2018, CRACOW, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 421 (2018) 032017 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/421/3/032017
 5. Więckowski D.,Dąbrowski K., Ślaski G.: Adjustable shock absorber characteristics testing and modellingInternational Automotive Conference KONMOT 2018, 13 - 14 SEPTEMBER 2018, CRACOW, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 421 (2018) 022039 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/421/2/022039
 6. Kupiec J., Pikosz H., Ślaski G. :Parametry pracy hamulców samochodu osobowego w badaniach eksploatacyjnych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Vol 226 No 12 (2018), str 500-507, DOI: 10.24136/atest.2018.441
 7. Klockiewicz Z., Ślaski G.: Analysis of vehicle’s suspension's dynamic responses during test track rides and real exploitation, Journal of Mechanical and Transport Engineering, 2018/3 vol. 70, DOI: 10.21008/j.2449-920X.2018.70.3.03

2017

 1. H. Pikosz, J. Kupiec, G. Ślaski: Badania eksploatacyjnych warunków pracy hamulców samochodu osobowego - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 2. V. Surblys, H. Pikosz, G. Ślaski: Wykorzystanie czujników laserowych do estymacji profilu nierówności drogi - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 3. B. Ohde, G. Ślaski: Modelowanie makro i mikroskopowe wpływu nachylenia drogi na energochłonność ruchu samochodu o napędzie elektrycznym - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 4. L. Małdziński, K. Ostrowska, P. Okoniewicz, G. Ślaski, H. Pikosz, G.Kinal: Obróbka cieplno – chemiczna tarcz hamulcowych dla podniesienia ich odporności na korozję - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.

 2016 

 1. Ohde B., Ślaski G.: A statistical analysis of energy and power demand for the tractive purposes of an electric vehicle in urban traffic – an analysis of a short and long observation period, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 2. Dąbrowski K., Ślaski G.: Method and algorithm of automatic estimation of road surface type for variable damping control, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 3. Korzeniowski D., Ślaski G.: Method of planning a reference trajectory of a single lane change manoeuver with Bezier curve, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 4. Ohde B., Ślaski G., Maciejewski M.: Statistical analysis of real-world urban driving cycles for modeling energy consumption of electric vehicles, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 68 No. 2 2016, DOI 10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.03
 5. Ohde B., Korzeniowski D., Ślaski G.: Methodology for determination of particular resistance contribution in mechanical energy demand using simulation and real world velocity profiles, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 68 No. 2 2016, DOI 10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.02  
 6. Ohde B., Ślaski G, Maciejewski M.: Stochastic Macroscopic Energy Consumption Model for Electric Vehicle Routing, 28th European Conference on Operational Research Poznan University of Technology, Poznań, Poland July 3-6, 2016
 7. Ślaski G.: Problematyka projektowania systemów sterowania zawieszeń o zmiennym tłumieniu, materiały konferencyjne X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych" AUTOMOTIVE SAFETY 2016, 22-24 lutego 2016, Kielce, str. 370-376, ISBN 978-83-63792-70-1
 8. Dąbrowski K., Ślaski G.: Szacowanie masy resorowanej w czasie eksploatacji - weryfikacja algorytmu dla sygnałów z badań drogowych, materiały konferencyjne X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych" AUTOMOTIVE SAFETY 2016, 22-24 lutego 2016, Kielce, str. 44-49, ISBN 978-83-63792-70-1

2015

 1. Dąbrowski K., Ślaski G.: Szacowanie masy resorowanej pojazdu w czasie eksploatacji – analiza i badania różnych możliwości, referat przedstawiony na XII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Rydzynie,
 2. Kupiec J., Kupiec A., Ślaski G.: Sprawność układów hamulcowych dla umiarkowanej intensywności hamowania na podstawie analizy wyników okresowych badań technicznych, referat przedstawiony na XII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Rydzynie,
 3. Ohde B., Ślaski G, Maciejewski M.: Prognozowanie zasięgu pojazdu elektrycznego z wykorzystaniem makroskopowego modelu zużycia energii; referat przedstawiony na VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA, Warszawa 30 sierpnia – 02 września 2015 r.
 4. Ślaski G., Ohde B., Maciejewski M.:: Makroskopowy model zużycia energii i jego walidacja dla testowych cykli jezdnych; referat przedstawiony na VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA, Warszawa 30 sierpnia – 02 września 2015 r.oraz opublikowany w „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2015, nr 4, str. 1025-1036,

2014

 1. Ohde B., Ślaski G.: Zasięg samochodu elektrycznego Nissan LEAF I generacji w rzeczywistej eksploatacji na podstawie analizy danych rzeczywistych i symulacji zużycia energii, referat wygłoszony na konferencji DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY, Warszawa, 22-23.10.2014
 2. Dąbrowski K., Ślaski G.: Analiza zakresu zmienności pracy zawieszenia dla różnych warunków ruchu i poziomu tłumienia zawieszenia w aspekcie automatycznego rozpoznawania rodzaju nawierzchni, referat wygłoszony na konferencji DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY, Warszawa, 22-23.10.2014
 3. Ślaski G. , Gudra A., Borowicz A.:Analysis of the influence of additional unsprung mass of in-wheel motors on the comfort and safety of a passenger car, THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 3/2014 (65), pp.51-64,
  Jaśkiewicz M.; Lisiecki J.; Lisiecki ; Ślaski G.; Więckowski D.:The design of an inertial testbed for the tests of gearboxes, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie,2014, 39(111) pp. 67–73
 4. Ślaski G., Ohde B., Pikosz H.: Modelling energy consumption during operation of an electric vehicle in city traffic conditions for the purposes of simulation of the energy consumption of a fleet of taxis, LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 4, str. 2517-2526, publikacja przedstawiona także w ramach konferencji Systemy Logistyczne – Teoria i Praktyka 2014, Lidzbark Warmiński, 02 – 05 września 2014 r.
 5. Ślaski G.: Simulation and experimental testing of adaptive suspension damping control depending on the frequency of a sinusoidal kinematic input, THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 2/2014(64), pp.65-78,
  Ohde B., Ślaski G.: Model of battery discharging process for simulation estimation of an electric vehicle range, „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 3, str. 4777-4786
 6. Dąbrowski K., Ślaski G.: Analysis of the possibilities to determine suspension damping level based on acceleration signals of suspension sprung and unsprung masses, „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 3, str. 1261-1270

2013

 1. Ślaski G.:Simulation and experimental investigations of two-state skyhook strategy damping control and problems of its technical implementation, proceedings of the 8th International Scientific ConferenceTRANSBALTICA 2013,str. 192-197,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

2012

 1. Ślaski G.: Studium projektowania zawieszeń samochodowych o zmiennym tłumieniu, [A study of designing a vehicle suspension with variable damping], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy. Nr 481. ISSN 0551-6528, Poznań 2012
 2. Ślaski G., Pikosz H.:Road tests of energy demand for turning of steered whels of a passenger car, TECHNICAL TRANSACTIONS. MECHANICS, 3-M/2012, ISSUE 8/YEAR 109, pages 57-70,
 3. Ślaski G.: Analysis of control signlas of brake and steering subsystems for integrated control of adaptive suspension, TECHNICAL TRANSACTIONS. MECHANICS, 3-M/2012, ISSUE 8/YEAR 109, pages 71-86,
 4. Ślaski G.:Experimental determination of suspension magnitude-frequency responses using electro-hydraulic actuators – testing and data processing methods, THE ARCHIVE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, Vol. 56, No. 2/2012
 5. Ślaski G.: The purposefulness of application and control issues of friction brake within test bench simulation reproducing the drivetrain dynamics, THE ARCHIVE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, Vol. 58, No. 4/2012

2011

 1. Grześkowiak P., Ślaski G.: Unsprung masses – analysis of mass of parts of passenger cars suspensions, 15th International Conference, Computer Systems Aide Science, Industry and Transport,Zakopane 5 - 8.12 2011, conference proceedings andLogistyka 6/2011. pp. 3743 - 3750,
 2. Ślaski G., Walkowiak J.: Test bench simulation reproducing the drive-train dynamics of a car with automatic transmission – control and results of experimental tests, THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 3/2011(53), pp.61-80,
 3. Ślaski G.: Damping parameters of suspension of passenger vehicle equipped with semi-active dampers with by-pass valve, TRANSPORT PROBLEMS, Volume 6 Issue 2, str. 35-42,ISSN 1896-0596
 4. Ślaski G., Maciejewski M.: Skyhook and fuzzy logic controller of a semi-active vehicle suspension, PRACE NAUKOWE-TRANSPORT, z.78, p.97-112, Warszawa 2011, ISSN 1230-9265,
 5. Ślaski G., Pikosz H.:The Influence of Damping Changes on Vertical Dynamic Loads of Wheel - Experimental Investigations, ARCHIVES OF TRANSPORT, vol.23, issue 2, str. 239-248, Warszawa 2011,ISSN 0866-9546,
 6. Ślaski G.: Experimental test results of the influence of adaptive damping level on passenger car dynamics during double-lane-change maneuver, proceedings of the 7th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2011,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, ISBN 978-9955-28-840-4, ISSN 2029-2376, ISSN 2029-2384 for on-line version,
 7. Ślaski G.: The influence of adaptive damping level on vehicle vibration comfort - passenger car experimental tests results, proceedings of the 7th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2011,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, ISBN 978-9955-28-840-4, ISSN 2029-2376, ISSN 2029-2384 for on-line version,
 8. Ślaski G., Walkowiak J.: Sterowanie w czasie rzeczywistym symulacją stanowiskową odtwarzającą obciążenia układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów, Logistyka 3/2011 dod. Logistyka-nauka: artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011, 10 stron, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0
 9. Ślaski G.: Badania szacunkowe oporów ruchu pojazdu użytkowego w drogowej próbie wybiegu, Logistyka 3/2011 dod. Logistyka-nauka: artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], LogiTrans : 2011, 10 stron, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0
 10. Dubowski A., Mac J., Wojciechowski J., Ślaski G.:Wykorzystanie systemu Racelogic Video VBOX w badaniach nowego zestawu pojazdów, Logistyka 3/2011 dod. Logistyka-nauka: artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], LogiTrans : 2011, 10 stron, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0

2010

 1. Ślaski G., Pikosz H.: Wpływ zmian tłumienia w zakresie zmienności charakterystyki amortyzatora na pionowe obciążenia dynamiczne kół,14th International Conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport,6-9.12.2010, Zakopane, conference proceedings, streszczenie str. 401, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, artykuł opublikowany także w czasopiśmie Logistyka 6/2010.
 2. Ślaski G.: Amortyzatory o zmiennym w sposób ciągły tłumieniu z zaworem obejściowym - budowa i własności,14th International Conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport,6-9.12.2010, Zakopane, conference proceedings, streszczenie str. 400, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, artykuł opublikowany także w czasopiśmie Logistyka 6/2010.
 3. Ślaski G., Maciejewski M.: Design of a fuzzy logic controller for a semi-active vehicle suspension, materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, Białowieża, 21-24.IX.2010, opublikowane także w Logistyka 4/2010, dodatek "Logistyka- nauka" na CD, 8 stron, streszczenie - strona 24
 4. Ślaski G.: Damping parameters of suspension of a passenger vehicle equipped with semi-active dampers with a bypass valve,materiały konferencji: IInd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TRANSPORT PROBLEMS’2010” , KATOWICE-KRAKÓW, 8-11 JUNE 2010
 5. Ślaski G., Pikosz H.: Charakterystyki elementów sprężystych i tłumiących zawieszenia samochodu osobowego oraz zastępcze charakterystyki ich modeli,materiały VII Konferencji Naukowo - Technicznej LogiTrans 2010 ,Szczyrk 14 - 16.IV.2010 r. oraz w Logistyka 2/2010, dodatek "Logistyka- nauka" na CD, 10 stron, streszczenie - strona 143
  Ślaski G.: Oszczędności paliw dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w automatycznych skrzyniach biegów, materiały Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej EKOLOGICZNE I ENERGETYCZNE ZAGROŻENIA I NOWE WYZWANIA, Gniezno, 15-16 marca 2010,
 6. Pikosz H., Ślaski G.: Problem zmienności obciążenia eksploatacyjnego pojazdu w doborze wartości tłumienia w zawieszeniu, ARCHIWUM MOTORYZACJI, 1/2010 , str. 35-44
 7. Pikosz H., Ślaski G.: Badania charakterystyk pracy amortyzatorów o regulowanym elektronicznie tłumieniu – metodyka i narzędzia badań, materiały konferencji Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych, Kielce 2010, wydane w Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 1(77)/2010, str.321-332

2009

 1. Kupiec J. , Ślaski G.: Wpływ siły tłumienia amortyzatora na obciążenia dynamiczne kół i wyniki badań kontrolnych zawieszenia metodami drgań wymuszonych, 13th International Conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, conference proceedings, streszczenie str. 133, artykuł (10 stron)
 
Copyright C 2008. All rights reserved.