Publikacje naukowe

PUBLIKACJE NAUKOWE                                                                   

INNE PUBLIKACJE (link >>>)

2018

 1. Surblys V, Ślaski G, Pikosz H.The usage of a laser height sensors for estimating road unevenness profile. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. 2018; 79(1), http://dx.doi.org/10.14669/AM.VOL.79.ART7
 2. Ślaski G, Ohde B.:Macroscopic model of energy demand to overcome road grade resistance of vehicle motion, The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. 2018; 81(3), 
 3. Kaczalski P., Ślaski G.: Simulation of operating loads of a city bus powertrain, International Automotive Conference KONMOT 2018, 13 - 14 SEPTEMBER 2018, CRACOW, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 421 (2018) 022034, doi:10.1088/1757-899X/421/2/022034
 4. Mańczak R., Ślaski G.: The statistical dispersion of results of examination of selected vehicle subsystems tested in different technical inspection stationsInternational Automotive Conference KONMOT 2018,13 - 14 SEPTEMBER 2018, CRACOW, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 421 (2018) 032017 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/421/3/032017
 5. Więckowski D.,Dąbrowski K., Ślaski G.: Adjustable shock absorber characteristics testing and modellingInternational Automotive Conference KONMOT 2018, 13 - 14 SEPTEMBER 2018, CRACOW, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 421 (2018) 022039 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/421/2/022039
 6. Kupiec J., Pikosz H., Ślaski G. :Parametry pracy hamulców samochodu osobowego w badaniach eksploatacyjnych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Vol 226 No 12 (2018), str 500-507, DOI: 10.24136/atest.2018.441

2017

 1. H. Pikosz, J. Kupiec, G. Ślaski: Badania eksploatacyjnych warunków pracy hamulców samochodu osobowego - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 2. V. Surblys, H. Pikosz, G. Ślaski: Wykorzystanie czujników laserowych do estymacji profilu nierówności drogi - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 3. B. Ohde, G. Ślaski: Modelowanie makro i mikroskopowe wpływu nachylenia drogi na energochłonność ruchu samochodu o napędzie elektrycznym - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 4. L. Małdziński, K. Ostrowska, P. Okoniewicz, G. Ślaski, H. Pikosz, G.Kinal: Obróbka cieplno – chemiczna tarcz hamulcowych dla podniesienia ich odporności na korozję - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.

 2016 

 1. Ohde B., Ślaski G.: A statistical analysis of energy and power demand for the tractive purposes of an electric vehicle in urban traffic – an analysis of a short and long observation period, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 2. Dąbrowski K., Ślaski G.: Method and algorithm of automatic estimation of road surface type for variable damping control, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 3. Korzeniowski D., Ślaski G.: Method of planning a reference trajectory of a single lane change manoeuver with Bezier curve, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 4. Ohde B., Ślaski G., Maciejewski M.: Statistical analysis of real-world urban driving cycles for modeling energy consumption of electric vehicles, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 68 No. 2 2016, DOI 10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.03
 5. Ohde B., Korzeniowski D., Ślaski G.: Methodology for determination of particular resistance contribution in mechanical energy demand using simulation and real world velocity profiles, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 68 No. 2 2016, DOI 10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.02  
 6. Ohde B., Ślaski G, Maciejewski M.: Stochastic Macroscopic Energy Consumption Model for Electric Vehicle Routing, 28th European Conference on Operational Research Poznan University of Technology, Poznań, Poland July 3-6, 2016
 7. Ślaski G.: Problematyka projektowania systemów sterowania zawieszeń o zmiennym tłumieniu, materiały konferencyjne X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych" AUTOMOTIVE SAFETY 2016, 22-24 lutego 2016, Kielce, str. 370-376, ISBN 978-83-63792-70-1
 8. Dąbrowski K., Ślaski G.: Szacowanie masy resorowanej w czasie eksploatacji - weryfikacja algorytmu dla sygnałów z badań drogowych, materiały konferencyjne X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych" AUTOMOTIVE SAFETY 2016, 22-24 lutego 2016, Kielce, str. 44-49, ISBN 978-83-63792-70-1

2015

 1. Dąbrowski K., Ślaski G.: Szacowanie masy resorowanej pojazdu w czasie eksploatacji – analiza i badania różnych możliwości, referat przedstawiony na XII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Rydzynie,
 2. Kupiec J., Kupiec A., Ślaski G.: Sprawność układów hamulcowych dla umiarkowanej intensywności hamowania na podstawie analizy wyników okresowych badań technicznych, referat przedstawiony na XII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Rydzynie,
 3. Ohde B., Ślaski G, Maciejewski M.: Prognozowanie zasięgu pojazdu elektrycznego z wykorzystaniem makroskopowego modelu zużycia energii; referat przedstawiony na VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA, Warszawa 30 sierpnia – 02 września 2015 r.
 4. Ślaski G., Ohde B., Maciejewski M.:: Makroskopowy model zużycia energii i jego walidacja dla testowych cykli jezdnych; referat przedstawiony na VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA, Warszawa 30 sierpnia – 02 września 2015 r.oraz opublikowany w „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2015, nr 4,  str. 1025-1036,

  2014

 1. Ohde B., Ślaski G.: Zasięg samochodu elektrycznego Nissan LEAF I generacji w rzeczywistej eksploatacji na podstawie analizy danych rzeczywistych i symulacji zużycia energii, referat wygłoszony na konferencji DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY, Warszawa, 22-23.10.2014
 2. Dąbrowski K., Ślaski G.: Analiza zakresu zmienności pracy zawieszenia dla różnych warunków ruchu i poziomu tłumienia zawieszenia w aspekcie automatycznego rozpoznawania rodzaju nawierzchni, referat wygłoszony na konferencji DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY, Warszawa, 22-23.10.2014
 3. Ślaski G. , Gudra A., Borowicz A.:Analysis of the influence of additional unsprung mass of in-wheel motors on the comfort and safety of a passenger carTHE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 3/2014 (65), pp.51-64, 
 4. Jaśkiewicz M.; Lisiecki J.; Lisiecki ; Ślaski G.; Więckowski D.:The design of an inertial testbed for the tests of gearboxesScientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie,2014, 39(111) pp. 67–73
 5. Ślaski G.Simulation and experimental testing of adaptive suspension damping control depending on the frequency of a sinusoidal kinematic inputTHE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 2/2014(64), pp.65-78, 
 6. Ślaski G., Ohde B., Pikosz H.: Modelowanie energochłonności eksploatacji samochodu elektrycznego w warunkach ruchu miejskiego dla potrzeb symulacji zużycia energii przez flotę taksówek,„LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 4, str. 2517-2526, publikacja przedstawiona także w ramach konferencji Systemy Logistyczne – Teoria i Praktyka 2014, Lidzbark Warmiński, 02 – 05 września 2014 r.
 7. Ohde B., Ślaski G.: Modelowanie procesu rozładowywania akumulatora dla potrzeb symulacyjnego szacowania zasięgu samochodu elektrycznego, „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 3,  str. 4777-4786
 8. Dąbrowski K., Ślaski G.: Analiza możliwości wnioskowania o poziomie tłumienia zawieszenia na podstawie sygnałów przyspieszeń masy resorowanej i nieresorowanej, „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 3,  str. 1261-1270

 2013

 1. Ślaski G.:Simulation and experimental investigations of two-state skyhook strategy damping control and problems of its technical implementation, proceedings of the 8th International Scientific ConferenceTRANSBALTICA 2013,str. 192-197,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania 

 2012

 1. Ślaski G.: Studium projektowania zawieszeń samochodowych o zmiennym tłumieniuWydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy -  Nr 481, ISSN 0551-6528, Poznań 2012
 2. Ślaski G., Pikosz H.:Badania drogowe zapotrzebowania energii dla realizacji skrętu kół samochodu osobowego, CZASOPISMO TECHNICZNE. MECHANIKA, 3-M/2012, Zeszyt 8/rok 109, str. 57-70,
 3. Ślaski G.: Analiza sygnałów sterowania układem kierowniczym i hamulcowym dla zintegrowanego sterowania zawieszeniem adaptacyjnymCZASOPISMO TECHNICZNE. MECHANIKA, 3-M/2012, Zeszyt 8/rok 109, str. 71-86,
 4. Ślaski G.:Eksperymentalne wyznaczanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych zawieszenia na stanowiskach elektrohydraulicznych – metodyka badań i przetwarzania wynikówExperimental determination of suspension magnitude-frequency responses using electro-hydraulic actuators – testing and data processing methods, THE ARCHIVE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, Vol. 56, No. 2/2012, art. wygłoszony na  VIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej „ PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH” Kielce - Cedzyna, 06 - 08 lutego 2012 r.
 5. Ślaski G.:  Celowość wykorzystania i problematyka sterowania hamulca ciernego na stanowisku do symulacji odtwarzającej dynamiki układu napędowego / The purposefulness of application and control issues of friction brake within test bench simulation reproducing the drivetrain dynamics THE ARCHIVE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, Vol. 58, No. 4/2012, art. wygłoszony na  VIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej „ PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH” Kielce - Cedzyna, 06 - 08 lutego 2012 r.

2011

 1. Grześkowiak P., Ślaski G.: Masy nieresorowane – analiza mas elementów konstrukcyjnych zawieszeń samochodów osobowych, 15th International Conference, Computer Systems Aide Science, Industry and Transport,Zakopane 5 - 8 grudnia 2011, conference proceedings, artykuł opublikowany także w „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka 2011, nr 6, str. 3743 - 3750,
 2. Ślaski G., Walkowiak J.: Stanowiskowa symulacja odtwarzająca dynamiki układu napędowego samochodu z automatyczną skrzynią biegów - sterowanie i wyniki eksperymentówTest bench simulation reproducing the drive-train dynamics of a car with automatic transmission – control and results of experimental tests, THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 3/2011(53), pp.61-80,opublikowano także w materiałach X  Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej I Bezpieczeństwa, 3-4 listopada 2011r.,Łódź-Rogów
 3. Ślaski G.: Damping parameters of suspension of passenger vehicle equipped with semi-active dampers with by-pass valveTRANSPORT PROBLEMS, Volume 6 Issue 2, str. 35-42,ISSN 1896-0596
 4. Ślaski G., Maciejewski M.: Skyhook and fuzzy logic controller of a semi-active vehicle suspension, PRACE NAUKOWE-TRANSPORT, z.78, str.97-112, Warszawa 2011, ISSN 1230-9265,
 5. Ślaski G., Pikosz H.:The Influence of Damping Changes on Vertical Dynamic Loads of Wheel - Experimental Investigations, ARCHIVES OF TRANSPORT, vol.23, issue 2, str. 239-248, Warszawa 2011,ISSN 0866-9546, 
 6. Ślaski G.: Experimental test results of the influence of adaptive damping level on passenger car dynamics during double-lane-change maneuver, proceedings of the 7th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2011,str. 200-205,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, ISBN 978-9955-28-840-4, ISSN 2029-2376, ISSN 2029-2384 dla wersji on-line,
 7. Ślaski G.: The influence of adaptive damping level on vehicle vibration comfort - passenger car experimental tests results, proceedings of the 7th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2011,str.206-2010,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, ISBN 978-9955-28-840-4, ISSN 2029-2376, ISSN 2029-2384 dla wersji on-line,
 8. Ślaski G., Walkowiak J.: Sterowanie w czasie rzeczywistym symulacją stanowiskową odtwarzającą obciążenia układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów„LOGISTYKA ” Dodatek Nauka 2011, nr 3,  str. 2739 - 2748, dod. Logistyka-nauka: artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0
 9. Ślaski G.: Badania szacunkowe oporów ruchu pojazdu użytkowego w drogowej próbie wybiegu„LOGISTYKA ” Dodatek Nauka 2011, nr 3, str.2727-2737, LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0
 10. Dubowski A., Mac J., Wojciechowski J., Ślaski G.:Wykorzystanie systemu Racelogic Video VBOX w badaniach nowego zestawu pojazdów,  „LOGISTYKA”- Dodatek Nauka 2011, nr 3, str. 567-576,, LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0

2010

 1. Ślaski G., Pikosz H.: Wpływ zmian tłumienia w zakresie zmienności charakterystyki amortyzatora na pionowe obciążenia dynamiczne kół,Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod. Logistyka-nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny]  ,,Transcomp 2010”: 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland. Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2010]. — Na okł. dod.: abstracts. — ISBN 978-83-7204-956-8, streszczenie str. 401, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD,
 2. Ślaski G.: Amortyzatory o zmiennym w sposób ciągły tłumieniu z zaworem obejściowym - budowa i własności,Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod. Logistyka-nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny]  ,,Transcomp 2010”: 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland. Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2010]. — Na okł. dod.: abstracts. — ISBN 978-83-7204-956-8, streszczenie str. 401, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, streszczenie str. 400, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD,
 3. Ślaski G., Maciejewski M.:Design of a fuzzy logic controller for a semi-active vehicle suspension, materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, Białowieża, 21-24.IX.2010, opublikowane także w Logistyka 4/2010, dodatek "Logistyka- nauka" na CD, 8 stron, streszczenie - strona 24
 4. Ślaski G.: Damping parameters of suspension of a passenger vehicle equipped with semi-active dampers with a bypass valve,materiały konferencji: IInd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TRANSPORT PROBLEMS’2010” , KATOWICE-KRAKÓW, 8-11 JUNE 2010
 5. Ślaski G., Pikosz H.: Charakterystyki elementów sprężystych i tłumiących zawieszenia samochodu osobowego oraz zastępcze charakterystyki ich modeli„LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2010, nr 2;  str.2115 - 2124, LogiTrans: VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — ISBN 978-83-7351-362-4, streszczenie - strona 203,
 6. Ślaski G.: Oszczędności paliw dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w automatycznych skrzyniach biegów, materiały Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej EKOLOGICZNE I ENERGETYCZNE ZAGROŻENIA I NOWE WYZWANIA, wydawnictwo PWSZ w Gnieźnie, 15-16 marca 2010,str.64-74
 7. Pikosz H., Ślaski G.: Problem zmienności obciążenia eksploatacyjnego pojazdu w doborze wartości tłumienia w zawieszeniu, ARCHIWUM MOTORYZACJI, 1/2010 , str. 35-44
 8. Pikosz H., Ślaski G.:Badania charakterystyk pracy amortyzatorów o regulowany