WYKŁADY DODATKOWE

Dotychczas zorganizowano dodatkowe wykłady w następujących obszarach:

- Energy Systems and Vehicle Drive Trains - Prof. Dr. Volker Schindler z TU Berlin - więcej >>>

- Vehicle passive safety systems - Prof. Dr.-Ing. Heiko Johannsen z TU Berlin- więcej>>>

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.