Systemy sterowania w pojazdach

TREŚĆ WYKŁADÓW                                                                                                                   | LITERATURA | MATERIAŁY |

Wykład nr Tytuł wykładu
1 Rozwój systemów bezpieczeństwa aktywnego
2 Fizyczne podstawy działania układu ABS
3 Podstawy mechatronicznych układów sterowania
4 Czujniki pomiarowe i estymacja prędkości samochodu
5 ABS Bosch 2S, 2E
6 ABS Teves
7 ABS Bosch 5 i dalej

LITERATURA:

1. Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKiŁ, Warszawa 2003,
2. Herner A.: Elektronika w samochodzie, WKiŁ, Warszawa 2001,
3. Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów samochodowych. WNT, Warszawa 1997.
4. Gillespie T.D.: Fundamentals of Vehicle Dynamics. SAE Warrendale 1992
5. Informator techniczny Bosch: Mikroelektronika w pojazdach, WKiŁ, Warszawa 2002,
6. Informator techniczny Bosch: Czujniki w pojazdach samochodowych, WKiŁ, Warszawa 2002,
7. Informator techniczny Bosch: Układ stabilizacji toru jazdy ESP, WKiŁ, Warszawa 2002
8. Bosch Automotive Handbook –5th edition, Bentley Publishers, 2000,
9. Cegieła R., Zalewski A.: Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowania. Wydawnictwo NAKOM.. Poznań 1996.


Materiały wykładowe i zagadnienia egzaminacyjne znajdują się tutaj >>

 
Copyright C 2008. All rights reserved.