Berlin_passive_safety_lectures

Relacja z wyjazdu i udziału w wykładach prof. Heiko Johannsena z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie


W dniach dniach 15-18 października 2013 grupa 6 studentów specjalności Samochody i Ciągniki, 2 doktorantów Wydziału Maszyn Robcozych i Transportu oraz dwóch pracowników (dr hab. inż. Grzegorz Ślaski oraz dr inż. Hubert Pikosz) uczestniczyli w specjalnie przygotowanych wykładach z zakresu bezpieczeństwa biernego pojazdów samochodowych i biomechaniki człowieka oraz testów zderzeniowych samochodów na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Wykłady w języku angielskim przygotował pracownik Instytutu Transportu Lądowego i Morskiego Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (Institut für Land- und Seeverkehr (ILS), Fachgebiet Kraftfahrzeuge) Dr.-Ing. Heiko Johannsen w języku angielskim. Wykłady, w łącznej liczbie około 20 godzin, odbyły się w budynku przy ulicy Gustav-Meyer-Allee 25 w Berlinie. Dr.-Ing. Heiko Johannsen był uczestnikiem i liderem kilku projektów badawczych z zakresu bezpieczeństwa biernego , m.in.:

Pierwszy dzień wykładów poświecony został omówieniu zagadnień biomechaniki człowieka w aspekcie granicznych progów odporności ludzkiego organizmu na przeciążenia w zderzeniach pojazdów. Omówione zostały także zagadnienia projektowania struktury nadwozia samochodu z punktu widzenia bezpieczeństwa biernego oraz podstawowe modele ochrony pasażerów przez systemy bezpieczeństwa biernego (pasy bezpieczeństwa i poduszki gazowe).
Drugi dzień wykładów został poświecony w całości problematyce zagrożeń i ochrony dzieci w wypadkach drogowych. Oprócz obszernego wykładu odbyły się także zajęcia praktyczne związane z wyborem oraz montażem fotelików do przewozu dzieci w samochodach. W ramach tych zajęć omówione zostały najczęstsze błędy popełniane podczas montażu. W ramach ćwiczeń przedyskutowane zostały przypadki rzeczywistych wypadków, w których systemy zabezpieczenia dzieci zawiodły w celu wskazania możliwych obszarów poprawy.
Studenci zapoznali się także z laboratorium testów zderzeniowych oraz z manekinami osób dorosłych i dzieci w różnych grupach wiekowych i wagowych.

             

Ostatni dzień poświecony został zaprezentowaniu bieżącej problematyki badawczej zespołu kierowanego przez Dr.-Ing. Heiko Johannsena. W dużej części dotyczył propozycji zmian w ocenie bezpieczeństwa biernego samochodów mającej na celu w większym stopniu uwzględnienie rzeczywistych zderzeń pojazdów poprzez zastosowanie odkształcalnej bariery w miejsce obecnie stosowanej bariery sztywnej w testach zderzeniowych. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie projektu http://www.fimcar.eu.

dr hab. inż. Grzegorz Ślaski - organizator wizyty w TU Berlin

 
Copyright C 2008. All rights reserved.