zawieszenie ćwiartki samochodu

Fizyczny model zawieszenia ćwiartki samochodu z amortyzatorem o regulowanym elektronicznie stopniu zostało zaprojektowane i zbudowane do realizacji badań charakterystyk dynamicznych zawieszenia i strategii sterowania poziomem tłumienia.Całe stanowisko składa się z następujacych podukładów funkcjonalnych:

  • zawieszenie typu McPherson z samochodu osobowego,
  • pętowa do relizacji Szybkiego Prototypowania Sterowania (RPC - Rapid Control Prototyping), na której uruchomiono własne badawcze oprogramowanie pomiarowe i sterujące,
  • system czujników dla sterowania i badań,
  • elektrohydraulcizny wzbudnik drgań (przy realizacji badań - dzięki współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji)

       

 Fizyczny model zawieszenia ćwiartki samochodu na stanowisku z wymuszeniem realizowanym przez elektrohydrauliczny wzbudnik drgań: a) zdjęcie stanowiska podczas badań, b) uproszczony schemat z oznaczeniem mierzonych sygnałów 

Stanowisko to pozwala na badania i oszacowanie po analizie wyników funkcji transmitancji (przenoszenia) dla liniowego zakresu pracy zawieszenia:

 

Wynik obliczonych funkcji transmitancji dla przemieszczeń nadwoziai koła w stozunku do wymuszenia kinematycznego i ich porównania z funkcjami dla liniowego modelu matematycznego zawieszenia ćwiartki samochodu przedstawiono ponizej:

 
Copyright C 2008. All rights reserved.