Stanowisko do odtwarzania dynamicznie zmiennych obciążeń układu napędowego

Razem z dr inż. Januszem Walkowiakiem zbudowano stanowisko badawcze wyposażone w silnik, automatyczną skrzynię biegów i specjalnie zaprojektowany zespół generowania momentu sił oporów ruchu do symulacji dynamicznie zmiennych obciążeń układu napędowego. Zespół ten oraz silnik są sterowane przez specjalnie zaprojektowany prototypowy sterownik pozwalający na odtworzenie profilu zmian prędkości samochodu w czasie zarejestrowanych podczas eksploatacji w rzeczywistych warunkach ruchu. Sterownik ten jest integralnym elementem składowym stanowiska i ze względu na swoją funkcjonalność oferuje szerokie możliwości badawcze w szczególności wysoce powtarzalnych testów dynamicznie zmiennych obciążeń układu napędowego i jego sterowań. Znacząco lepsze możliwości w zakresie realizacji pomiarów na stanowisku w porównaniu z testami drogowymi pozwalają uzyskać znacznie więcej informacji na temat warunków i stanów pracy układu napędowego.

 

Rys. Schemat sterowania stanowiskiem

 


Rys. Widok zbudowanego stanowiska badawczego:
1-silnik, 2-panel kontrolny, 3- automatyczna skrzynia biegów, 4-wał napędowy, 5- momentomierz na wale, 6- masa wirująca wraz z obudową, 7-reduktor, 8 – hamulec elektrowirowy, 9 – sprzęgło przeciążeniowe, 10-zespół hamulców ciernych, 11-czujnik momentu hamulców ciernych, 12-czujnik momentu hamulca elektrowirowego

Rys. Wynik odtworzenia przykładowego rzeczywistego cyklu jezdnego

 
Copyright C 2008. All rights reserved.