Publications

 

 

 1. Klockiewicz Z., Ślaski G., Dąbrowski K.: Simulation investigation of individual bumps recognition possibilities for damping control and possible suspension performance improvements. Materiały konferencji Automotive Safety 2020
 2. Klockiewicz Z., Ślaski G.,Frequency response estimation for linear and nonlinear quarter car suspension models, materiały konferencji 2. MACHINE MODELING AND SIMULATION 2020 – 8-11 września 2020
 3. Klockiewicz Z., Ślaski G., Analiza możliwości zwiększenia prędkości jazdy po nawierzchniach gorszej jakości przy zastosowaniu zmiennych parametrów sztywności i tłumienia zawieszenia, materiały konferencji Nauka dla obronności - 24 września 2020 r.
 4. Klockiewicz Z., Ślaski G., Spadło M.: Simulation Study of the Method of Random Kinematic Road Excitation’s Reconstruction Based on Suspension Dynamic Responses with Signal Disruptions, Vibrations in Physical Systems, Rocznik: 2019 | Tom: vol. 30 | Numer: no. 2
 5. Klockiewicz Z., Ślaski G.The Method of Estimating Kinematic Road Excitation with Use of Real Suspension Responses and Model, Vibrations in Physical Systems, Rocznik: 2019 | Tom: vol. 30 | Numer: no. 2
 6. Klockiewicz Z., Ślaski G., Spadło M.:The Influence of the Conditions of Use and the Type of Model Used on the Vertical Dynamic Responses of a Car SuspensionThe Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2019;85(3):57–82DOI: https://doi.org/10.14669/AM.VOL85.ART5
 7. Surblys V, Ślaski G, Pikosz H. The usage of a laser height sensors for estimating road unevenness profile. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. 2018; 79(1), http://dx.doi.org/10.14669/AM.VOL.79.ART7
 8. H. Pikosz, J. Kupiec, G. Ślaski: Badania eksploatacyjnych warunków pracy hamulców samochodu osobowego - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 9. B. Ohde, G. Ślaski: Modelowanie makro i mikroskopowe wpływu nachylenia drogi na energochłonność ruchu samochodu o napędzie elektrycznym - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 10. L. Małdziński, K. Ostrowska, P. Okoniewicz, G. Ślaski, H. Pikosz, G.Kinal: Obróbka cieplno – chemiczna tarcz hamulcowych dla podniesienia ich odporności na korozję - materiałyna XIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Łodzi, 19-21.10.2017 r.
 11. Ohde B., Ślaski G.: A statistical analysis of energy and power demand for the tractive purposes of an electric vehicle in urban traffic – an analysis of a short and long observation period, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 12. Dąbrowski K., Ślaski G.: Method and algorithm of automatic estimation of road surface type for variable damping control, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 13. Korzeniowski D., Ślaski G.: Method of planning a reference trajectory of a single lane change manoeuver with Bezier curve, International Automotive Conference KONMOT 2016, 22 - 23 SEPTEMBER 2016, CRACOW
 14. Ohde B., Ślaski G., Maciejewski M.: Statistical analysis of real-world urban driving cycles for modeling energy consumption of electric vehicles, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 68 No. 2 2016, DOI 10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.03
 15. Ohde B., Korzeniowski D., Ślaski G.: Methodology for determination of particular resistance contribution in mechanical energy demand using simulation and real world velocity profiles, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 68 No. 2 2016, DOI 10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.02 
 16. Ohde B., Ślaski G, Maciejewski M.: Stochastic Macroscopic Energy Consumption Model for Electric Vehicle Routing, 28th European Conference on Operational Research Poznan University of Technology, Poznań, Poland July 3-6, 2016
 17. Ślaski G.: Problematyka projektowania systemów sterowania zawieszeń o zmiennym tłumieniu, materiały konferencyjne X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych" AUTOMOTIVE SAFETY 2016, 22-24 lutego 2016, Kielce, str. 370-376, ISBN 978-83-63792-70-1
 18. Dąbrowski K., Ślaski G.: Szacowanie masy resorowanej w czasie eksploatacji - weryfikacja algorytmu dla sygnałów z badań drogowych,materiały konferencyjne X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych" AUTOMOTIVE SAFETY 2016, 22-24 lutego 2016, Kielce, str. 44-49, ISBN 978-83-63792-70-1
 19. Dąbrowski K., Ślaski G.: Szacowanie masy resorowanej pojazdu w czasie eksploatacji – analiza i badania różnych możliwości, referat przedstawiony na XII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Rydzynie, 
 20. Kupiec J., Kupiec A., Ślaski G.: Sprawność układów hamulcowych dla umiarkowanej intensywności hamowania na podstawie analizy wyników okresowych badań technicznych, referat przedstawiony na XII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Rydzynie,
 21. Ohde B., Ślaski G, Maciejewski M.: Prognozowanie zasięgu pojazdu elektrycznego z wykorzystaniem makroskopowego modelu zużycia energii; referat przedstawiony na VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA, Warszawa 30 sierpnia – 02 września 2015 r.
 22. Ślaski G., Ohde B., Maciejewski M.:: Makroskopowy model zużycia energii i jego walidacja dla testowych cykli jezdnych; referat przedstawiony na VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA, Warszawa 30 sierpnia – 02 września 2015 r.oraz opublikowany w „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2015, nr 4,  str. 1025-1036,
 23. Ohde B., Ślaski G.: Zasięg samochodu elektrycznego Nissan LEAF I generacji w rzeczywistej eksploatacji na podstawie analizy danych rzeczywistych i symulacji zużycia energii, referat wygłoszony na konferencji DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY, Warszawa, 22-23.10.2014
 24. Dąbrowski K., Ślaski G.: Analiza zakresu zmienności pracy zawieszenia dla różnych warunków ruchu i poziomu tłumienia zawieszenia w aspekcie automatycznego rozpoznawania rodzaju nawierzchni, referat wygłoszony na konferencji DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY, Warszawa, 22-23.10.2014
 25. Ślaski G. , Gudra A., Borowicz A.:Analysis of the influence of additional unsprung mass of in-wheel motors on the comfort and safety of a passenger carTHE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 3/2014 (65), pp.51-64, 
 26. Jaśkiewicz M.; Lisiecki J.; Lisiecki ; Ślaski G.; Więckowski D.:The design of an inertial testbed for the tests of gearboxesScientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie,2014, 39(111) pp. 67–73
 27. Ślaski G., Ohde B., Pikosz H.: Modelling energy consumption during operation of an electric vehicle in city traffic conditions for the purposes of simulation of the energy consumption of a fleet of taxisLOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 4, str. 2517-2526, publikacja przedstawiona także w ramach konferencji Systemy Logistyczne – Teoria i Praktyka 2014, Lidzbark Warmiński, 02 – 05 września 2014 r.
 28. Ślaski G.Simulation and experimental testing of adaptive suspension damping control depending on the frequency of a sinusoidal kinematic inputTHE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 2/2014(64), pp.65-78,
 29. Ohde B., Ślaski G.: Model of battery discharging process for simulation estimation of an electric vehicle range„LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 3,  str. 4777-4786
 30. Dąbrowski K., Ślaski G.: Analysis of the possibilities to determine suspension damping level based on acceleration signals of suspension sprung and unsprung masses,  „LOGISTYKA ” Dodatek Nauka, 2014, nr 3,  str. 1261-1270
 31. Ślaski G.:Simulation and experimental investigations of two-state skyhook strategy damping control and problems of its technical implementation, proceedings of the 8th International Scientific ConferenceTRANSBALTICA 2013,str. 192-197,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 32. Ślaski G.: Studium projektowania zawieszeń samochodowych o zmiennym tłumieniu, [A study of designing a vehicle suspension with variable damping]Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy. Nr 481. ISSN 0551-6528, Poznań 2012
 33. Ślaski G., Pikosz H.:Road tests of energy demand for turning of steered whels of a passenger carTECHNICAL TRANSACTIONS. MECHANICS, 3-M/2012, ISSUE 8/YEAR 109, pages 57-70,
 34. Ślaski G.: Analysis of control signlas of brake and steering subsystems for integrated control of adaptive suspension, TECHNICAL TRANSACTIONS. MECHANICS, 3-M/2012, ISSUE 8/YEAR 109, pages 71-86,
 35. Ślaski G.:Experimental determination of suspension magnitude-frequency responses using electro-hydraulic actuators – testing and data processing methodsTHE ARCHIVE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, Vol. 56, No. 2/2012
 36. Grześkowiak P., Ślaski G.: Unsprung masses – analysis of mass of parts of passenger cars suspensions, 15th International Conference, Computer Systems Aide Science, Industry and Transport,Zakopane 5 - 8.12 2011, conference proceedings andLogistyka 6/2011.  pp. 3743 - 3750,
 37. Ślaski G., Walkowiak J.: Test bench simulation reproducing the drive-train dynamics of a car with automatic transmission – control and results of experimental testsTHE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 3/2011(53), pp.61-80,
 38. Ślaski G.: Damping parameters of suspension of passenger vehicle equipped with semi-active dampers with by-pass valveTRANSPORT PROBLEMS, Volume 6 Issue 2, str. 35-42,ISSN 1896-0596
 39. Ślaski G., Maciejewski M.: Skyhook and fuzzy logic controller of a semi-active vehicle suspension, PRACE NAUKOWE-TRANSPORT, z.78, p.97-112, Warszawa 2011, ISSN 1230-9265,
 40. Ślaski G., Pikosz H.:The Influence of Damping Changes on Vertical Dynamic Loads of Wheel - Experimental Investigations, ARCHIVES OF TRANSPORT, vol.23, issue 2, str. 239-248, Warszawa 2011,ISSN 0866-9546, 
 41. Ślaski G.: Experimental test results of the influence of adaptive damping level on passenger car dynamics during double-lane-change maneuver, proceedings of the 7th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2011,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, ISBN 978-9955-28-840-4, ISSN 2029-2376, ISSN 2029-2384 for on-line version,
 42. Ślaski G.: The influence of adaptive damping level on vehicle vibration comfort - passenger car experimental tests results, proceedings of the 7th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2011,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, ISBN 978-9955-28-840-4, ISSN 2029-2376, ISSN 2029-2384  for on-line version,
 43. Ślaski G., Walkowiak J.: Sterowanie w czasie rzeczywistym symulacją stanowiskową odtwarzającą obciążenia układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów, Logistyka  3/2011 dod. Logistyka-nauka: artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011, 10 stron, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0
 44. Ślaski G.: Badania szacunkowe oporów ruchu pojazdu użytkowego w drogowej próbie wybiegu, Logistyka  3/2011 dod. Logistyka-nauka: artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], LogiTrans :  2011, 10 stron, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0
 45. Dubowski A., Mac J., Wojciechowski J., Ślaski G.:Wykorzystanie systemu Racelogic Video VBOX w badaniach nowego zestawu pojazdów, Logistyka  3/2011 dod. Logistyka-nauka: artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], LogiTrans :  2011, 10 stron, ISSN 1231-5478, ISBN 978-83-7351-443-0
 46. Ślaski G., Pikosz H.: Wpływ zmian tłumienia w zakresie zmienności charakterystyki amortyzatora na pionowe obciążenia dynamiczne kół,14th International Conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport,6-9.12.2010, Zakopane, conference proceedings, streszczenie str. 401, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, artykuł opublikowany także w czasopiśmie Logistyka 6/2010.
 47. Ślaski G.: Amortyzatory o zmiennym w sposób ciągły tłumieniu z zaworem obejściowym - budowa i własności,14th International Conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport,6-9.12.2010, Zakopane, conference proceedings, streszczenie str. 400, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, artykuł opublikowany także w czasopiśmie Logistyka 6/2010.
 48. Ślaski G., Maciejewski M.: Design of a fuzzy logic controller for a semi-active vehicle suspension, materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, Białowieża, 21-24.IX.2010, opublikowane także w Logistyka 4/2010, dodatek "Logistyka- nauka" na CD, 8 stron, streszczenie - strona 24
 49. Ślaski G.: Damping parameters of suspension of a passenger vehicle equipped with semi-active dampers with a bypass valve,materiały konferencji: IInd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TRANSPORT PROBLEMS’2010” , KATOWICE-KRAKÓW, 8-11 JUNE 2010
 50. Ślaski G., Pikosz H.: Charakterystyki elementów sprężystych i tłumiących zawieszenia samochodu osobowego oraz zastępcze charakterystyki ich modeli,materiały VII Konferencji Naukowo - Technicznej LogiTrans 2010 ,Szczyrk  14 - 16.IV.2010 r.  oraz w Logistyka 2/2010, dodatek "Logistyka- nauka" na CD, 10 stron, streszczenie - strona 143
 51. Ślaski G.: Oszczędności paliw dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w automatycznych skrzyniach biegów, materiały Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej EKOLOGICZNE I ENERGETYCZNE ZAGROŻENIA I NOWE WYZWANIA, Gniezno, 15-16 marca 2010,
 52. Pikosz H., Ślaski G.: Problem zmienności obciążenia eksploatacyjnego pojazdu w doborze wartości tłumienia w zawieszeniu, ARCHIWUM MOTORYZACJI, 1/2010 , str. 35-44
 53. Pikosz H., Ślaski G.: Badania charakterystyk pracy amortyzatorów o regulowanym elektronicznie tłumieniu – metodyka i narzędzia badań, materiały konferencji  Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych, Kielce 2010, wydane w Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 1(77)/2010, str.321-332
 54. Kupiec J. , Ślaski G.: Wpływ siły tłumienia amortyzatora na obciążenia dynamiczne kół i wyniki badań kontrolnych zawieszenia metodami drgań wymuszonych, 13th International Conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, conference proceedings, streszczenie str. 133, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, artykuł opublikowany także w czasopiśmie Logistyka 6/2009.
 55. Ślaski G., Walkowiak J.: Hamowanie silnikiem samochodu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów, 13th International Conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, conference proceedings, streszczenie str. 256, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, artykuł opublikowany także w czasopiśmie Logistyka 6/2009.
 56. Pikosz H., Ślaski G.: Problem zmienności obciążenia eksploatacyjnego pojazdu w doborze wartości tłumienia w zawieszeniu, (materiały CD - 10 stron), materiały IX Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej, Łódź 2009
 57. Ślaski G., Walkowiak J.: Symulacja pracy układu wykonawczego i sterującego stanowiska badawczego układu napędowego samochodu z automatyczna skrzynią biegów, (materiały CD - 10 stron), materiały IX Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej, Łódź 2009
 58. Ślaski G., Pikosz H.: Wykorzystanie symulacje komputerowej do weryfikacji procedur przetwarzania sygnałów optycznych czujników prędkości i analizy danych z tych czujników , w „Drogi - lądowe, powietrzne, wodne” – czasopismo specjalistyczne nr 10/2009, Media-Pro, str. 78-85
 59. Ślaski G., Walkowiak J., Walerjańczyk W.: Układ napędowy z automatyczną skrzynią biegów - Badania drogowe warunków pracy dla stanowiskowej symulacji odtwarzającej w „Drogi - lądowe, powietrzne, wodne” – czasopismo specjalistyczne nr 7-8/2009, Media-Pro, str. 78-83
 60. Ślaski G., Walkowiak J., Walerjańczyk W.: Drogowe badania warunków pracy układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów dla stanowiskowej symulacji odtwarzającej, Politechnika Radomska - Prace Naukowe „Transport” nr 1/27/2009, Logistyka 3/2009.
 61. Ślaski G., Pikosz H.: Analysis of possibilities to use computer simulation in verifying optical velocity sensor signal processing and data analysis procedures, w Monografii “COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE AND ENGINEERING WORK IN TRANSPORT, MECHANICS AND ELECTRICAL ENGINEERING , Radom 2008, str. 567-574
 62. Ślaski G., Michalak D: Miejski autobus hybrydowy – aspekt techniczny, ekologiczny i ekonomiczny - materiały Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Transport miejski a ochrona środowiska”, Poznań, 17-18 listopada 2008,
 63. Ślaski G., Walkowiak J.: Automat bez tajemnic - badania drogowe i stanowiskowe układu z automatyczną skrzynią biegów w „Drogi - lądowe, powietrzne, wodne” – czasopismo specjalistyczne nr 10/2008, Media-Pro,
 64. Ślaski G., Walkowiak J: Badania modelowe koncepcji zmian stanowiska laboratoryjnego do badania układu napędowego z automatyczną skrzynia biegów, Teka Komisji Motoryzacji PAN, Zeszyt Nr 33-34/2008,
 65. Maciejewski M., Ślaski G.: Model trójmasowy zawieszenia półaktywnego ćwiartki pojazdu dla wymuszenia harmonicznego o niskiej amplitudzie, Teka Komisji Motoryzacji PAN, Zeszyt Nr 33-34/2008,
 66. Ślaski G.,Pikosz H.,Walerjańczyk W.: Modelowanie hamowania z układem ABS samochodu osobowego z uwzględnieniem pracy zawieszenia w symulacji ze sprzętowym sprzężeniem zwrotnym, Teka Komisji Motoryzacji PAN, Zeszyt Nr 33-34/2008,
 67. Ślaski G., Walkowiak J.: Badania drogowe i stanowiskowe układu napędowego automatyczną skrzynią biegów, Materiały XI międzynarodowej konferencji „ Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu - Transcomop (2007),
 68. Ślaski G.: Analiza procesu hamowania samochodu wyposażonego w układ ABS w symulacji ze sprzętowym sprzężeniem zwrotnym, Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej - Łódź 2007,
 69. Ślaski G.: A Concept of an Integrated Suspension Control Logic Architecture and its Testing, ISC'2007 Proceedings, Delft 2007
 70. Maciejewski M., Ślaski G., Walerjańczyk W.: Wyznaczanie charakterystyki częstotliwościowej dla zawieszenia ćwiartki pojazdu – porównanie analizy częstotliwościowej i korelacyjnej, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, 2(65)/2007,
 71. Maciejewski M., Ślaski G.: Identyfikacja parametryczna modelu zawieszenia ćwiartki pojazdu – porównanie algorytmów ewolucyjnych i metody simpleks Neldera-Meada, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, 2(65)/2007,
 72. Ślaski G.: Strategie sterowania zawieszeniem dla ćwiartki samochodu – porównanie dla kryteriów bezpieczeństwa i komfortu, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, 2(65)/2007,
 73. Maciejewski M., Ślaski G.: Identyfikacja parametryczna modelu zawieszenia ćwiartki samochodu z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych, w Materiały XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania-Mielno2006,
 74. Ślaski G., Walerjańczyk W.: Funkcjonalność oraz koncepcja architektury sterownika zawieszenia półaktywnego dla autobusu, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, 3(62)/2006,
 75. Ślaski G.: Symulacja układu sterowania zawieszeniem półaktywnym w procesie projektowania sterownika z wykorzystaniem programu Simulink, w Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, nr 38, rok 2006,
 76. Ślaski G., Walerjańczyk W. : Metodyka i wyniki badań wybranych amortyzatorów o regulowanym tłumieniu z wykorzystaniem systemu czasu rzeczywistego, Archiwum Motoryzacji, Archiwum Motoryzacji, 2/2006,
 77. Ślaski G., Walerjańczyk W. : Wybrane aspekty implementacji systemów czasu rzeczywistego w pojazdach na przykładzie zawieszenia półaktywnego., Zeszyty naukowe Politechniki Radomskiej - Transport Nr 3(23)/2005
 78. Ślaski G., Walerjańczyk W. : Możliwości poprawy bezpieczeństwa czynnego przez zastosowanie zawieszenia półaktywnego, w Czasopismo Techniczne – Mechanika, Zeszyt 7, 2004,
 79. Kupiec J. , Ślaski G.: Błędy w ocenie zdolności tłumienia amortyzatorów przy badaniu z wykorzystaniem wskaźnika Eusama, w Diagnostyka, vol.30, tom1 2004,
 80. Osmólski W., Ślaski G., Kaczalski P.; Simulation of Bus Running Processes with Identification of Node Load with Use of Genetic Algorithms, International Workshop on Modelling&Applied imulation MAS 2003, Bergeggi, Italy, 2-4 October 2003,
 81. Ślaski G., Kaczalski P.; Identyfikacja parametryczna procesów dynamicznych wału napędowego oraz mostu w układzie napędowym autobusu, Materiały IX Międzynarodowej Konferencji „Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej” (Kazimierz Dolny, 26–28 maja 2003),
 82. Maciejewski M., Osmólski W., Ślaski G.: Importance of road model in simulation of car aerodynamics in a wind-tunnel, Proceedings of 12th European Simulation Symposium SIMULATION IN INDUSTRY, 28-30 September, Hamburg 2000,
 83. Ślaski G., Kupiec J., Walerjańczyk W.: Badanie dynamiki poślizgu koła w aspekcie diagnostyki układu hamulcowego z ABS. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna Autoprogres - Konmot 2002 Pasym k/Olsztyna 21-24 maj 2002,
 84. Cieślik M., Ślaski G.: Algorytm doboru zamocowań ładunku w transporcie samochodowym w aspekcie bezpieczeństwa – Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna Autoprogres _ Konmot 2002 Pasym k/Olsztyna 21-24 maj 2002,
 85. Walerjańczyk W., Ślaski G.: Wyznaczanie trajektorii ruchu pojazdu przy pomocy bezstykowych czujników prędkości, Materiały Konferencyjne Trans-Comp 2001 - Zakopane - 05-07 grudnia 2001,
 86. Ślaski G., Kupiec J., Walerjańczyk W.: Badania procesu hamowania – analiza rożnych metod badawczych, Materiały konferencyjne - Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej 2001 „Hamulce Pojazdów Drogowych” – Łódź – 19-21 kwietnia 2001,
 87. Foltynowicz L. ,Ślaski G., Kupiec J.: Układy przeciwblokujące a diagnostyka układów hamulcowych. Materiały konferencyjne - Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej 2001 „Hamulce Pojazdów Drogowych” – Łódź – 19-21 kwietnia 2001,
 88. Ślaski G., Mac J., Szczepaniak J.: Komputerowa analiza obciążeń dynamicznych elementów zawieszenia i ramy nośnej na przykładzie wielozadaniowej naczepy rolniczej.- materiały VIII Międzynarodowego Sympozjum im. prof. Cz. Kanafojskiego, Płock 2000
 89. Pawłowski T., Ślaski G.: Symulacja komputerowa jako metoda pozyskiwania danych do analizy wytrzymałościowej obciążonej dynamicznie ramy naczepy rolniczej - w Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych – prace międzynarodowej konferencji nt. "Modelowanie i projektowanie maszyn rolniczych z zastosowaniem wspomagania komputerowego", 18 maja 2000.
 90. Osmólski W., Ślaski G., Walerjańczyk W.: Bezpieczeństwo ruchu a kierowalność pojazdu samochodowego. - materiały konferencji PZM na Międzynarodowych Targach Motoryzacji - Poznań 1999.
 91. Osmólski W., Ślaski G., Walerjańczyk W.: Bezpieczeństwo ruchu a sterowanie pojazdem samochodowym. materiały konferencji PZM na Międzynarodowych Targach Motoryzacji - Poznań 1999.

 

Other papers and speeches:

 

 1. Ślaski G.: Czy samochody też będą robotami? , Wykład w ramach XVII Festiwalu Nauki i Sztuki,10.04.2014. 
 2. Ślaski G.: Opel Commodore - odrobina motoryzacyjnego luksusu lat 70Wykład i pokaz samochodu w ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki,11.04.2013.
 3. Ślaski G.: Studium projektownia zawieszeń samochodowych  o zmiennym tłumieniu, Seminarium Zakładu Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów Wydziału Transportu Politechiki Warszawskiej, 03.04.2013
 4. Ślaski G., Więckowski D.: ” Sterowanie i symulacja komputerowa w stanowiskowych badaniach układów napędowych - możliwości i przykład wykorzystania”, Seminarium Naukowe PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MOTORYZACJI, Warszawa, 01.02.2013,
 5. Ślaski G.: Symulacja ruchu samochodu. Dlaczego warto uczyć się fizyki? Wykład w ramach XV Festiwalu Nauki i Sztuki,29.03.2012.
 6. Ślaski G.:  Problematyka projektowania zawieszeń sterowanych samochodów w aspekcie poprawy komfortu i bezpieczeństwaSeminarium Zakładu Logistyki Politechniki Poznańskiej, Poznań, 20.03.2012
 7. Ślaski G.: Wykorzystanie stanowiska elektrohydraulicznego w procesie szybkiego prototypowania sterowania tłumieniem w zawieszeniu samochodu,  Seminarium Naukowe PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MOTORYZACJI, Warszawa, 27.01.2012,
 8. Ślaski G.Metody badawcze dla motoryzacji. Jak badać, by uzyskać efekt synergii? Kwartalnik internetowy Akademickie B+R,  nr 3/2011, www.naukaipostep.pl, June 2011,
 9. Ślaski G., Walkowiak J.: Prawdziwa jazda samochodem w wirtualnym świecie  
  Lecture and show during XIV Festiwal Nauki i Sztuki,31.03.2011
 10. Ślaski G.: Podsumowanie projektu badawczego - wpływ aktywnej regulacji zawieszeń sterowanych na bezpieczeństwo ruchu pojazdu, presentation at seminar of ZPSiTD, 08.03.2011
 11. Walkowiak J., Ślaski.G: Projektowanie i weryfikacja stanowiskowej symulacji obciążeń eksploatacyjnych układu napędowego z wykorzystaniem metody szybkiego prototypowania układów sterowania, Seminarium Zakładu Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów Wydziału Transportu Politechiki Warszawskiej, 3.11.2010
 12. Ślaski G.: ” Sterowanie tłumieniem w zawieszeniu samochodu – wybrane zagadnienia”, Seminarium Naukowe PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MOTORYZACJI, Warszawa, 28.05.2010,
 13. Ślaski G., Pikosz H.: Prawdziwe hamowanie wirtualnym samochodem - sprawdź swój czas reakcji.   Wykład i pokaz w ramach XIII Festiwalu Nauki i Sztuki, 29.04.2010
 14. Ślaski G.: Zagrożenia wypadkami drogowymi i próby ich zmniejszenia - wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szamotułach, 02.02.2010,
 15. Ślaski G.: Napędy hybrydowe autobusów - wykład popularno-naukowy promujący wydział MRIT– 16.12.2009
 16. Ślaski G.: Automatyczna skrzynia biegów- historia, konstrukcja i działanie - wykład w ramach XII Festiwalu Nauki i Sztuki, 26.05.2009
 17. Ślaski G.: Regulacja tłumienia w zawieszeniu – studium zagadnienia oraz prezentacja badań własnych – obszaru, metodyki i uzyskanych wyników; Seminarium Zakładu Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów Wydziału Transportu Politechiki Warszawskiej, 13.05.2009
 18. Ślaski G.: Nowoczesne zastosowania teorii ruchu samochodu – prezentacja na seminarium ZPSiTD, 16.12.2008
 19. Ślaski G., Walerjańczyk W.: Jak stworzyć wirtualny świat dla testowania systemu ABS? - pokaz w ramach XI Festiwalu Nauki i Sztuki, 15.10.2008
 20. Ślaski G.: Napęd hybrydowy – rewolucja w układach przeniesienia napędu - wykład w ramach XI Festiwalu Nauki i Sztuki, 15.10.2008
 21. Ślaski G.: Od projektu do wdrożenia – Etapy tworzenia nowego rozwiązania - wykład na warsztatach Wielkopolskiego Klastra Motoryzacyjnego, 4 lipca 2008
 22. Ślaski G.: Nagrodzona współpraca przemysłu z nauką - prestiżowa nagroda dla Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych - artykuł promocyjny w Głosie Politechniki nr 05/2008:
 23. Ślaski G.: Samochód XXI wieku - wykład popularno-naukowy promujący wydział MRIT– marzec 2007
 24. Ślaski G., Walerjańczyk W.: Funkcjonalność oraz koncepcja architektury sterownika zawieszenia półaktywnego dla autobusu - Ogólnopolskie Sympozjum Bezpieczeństwo w Pojazdach Samochodowych, Politechnika Warszawska, Instytut Pojazdów, listopad 2006
 25. Ślaski G.: Zawieszenie półaktywne - jak to zrobić? – prezentacja w ramach VIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (12.10.2005).
 26. Ślaski G.: Inteligentne systemy transportowe, wykład w ramach VIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki: (12.10.2005).
 27. Ślaski G.: Samochód jutra – technologia ”drive_by-wire” - wykład w ramach VII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki: (14 i 15.10.2004).
 28. Kupiec J., Ślaski G.: Prezentacja stacji kontroli pojazdów Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych - prezentacja w ramach VII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki: (14 i 15.10.2004).
 29. Ślaski G., Kupiec J., Walerjańczyk W.: Analiza różnych metod badawczych procesu hamowania – Ogólnopolski Miesięcznik Dla Fachowców Branży Motoryzacyjnej „Nowoczesny Warsztat” nr 10(41) 2001, Wydawnictwo goldMAN s.c.
 30. Ślaski G., Kupiec J., Walerjańczyk W.: Oferta badawcza i dydaktyczna IMRiPS - prezentacja IMRiPS w formie stoiska i materiałó reklamowych na Międzynarodowych Targach Motoryzacji "Motor Show" w Poznaniu w maju 2001,
 31. Ślaski G., Kupiec J.: Nowoczesne metody badań dynamiki samochodów - prezentacja w ramach III Festiwalu Nauki i Sztuki (maj 2000),
 32. Ślaski G., Kupiec J., Walerjańczyk W.: Oferta badawcza i dydaktyczna IMRiPS - prezentacja IMRiPS w formie stoiska i materiałó reklamowych na Międzynarodowych Targach Motoryzacji "Motor Show" w Poznaniu w maju 2000,
 33. Ślaski G.: Badania i diagnostyka pojazdów samochodowych - nowoczesna aparatura i metody badań ruchowych- Seminarium Specjalistyczne na Motor Show - Poznań 2000.
 34. Kupiec J., Ślaski G.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w diagnostyce amortyzatorów samochodowych - Seminarium Specjalistyczne na Motor Show - Poznań 2000
 35. Osmólski W., Ślaski G., Kupiec J.: Prezentacja pojazdu z oprzyrządowaniem do badań właściwości ruchowych samochodu, prezentacja w ramach II Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki:14-17 października 1999,

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.