Podziękowanie Studentom
20 / 02 / 2016

Serdecznie dziękuje wszystkim Studentom, którzy w swoich ocenach w ankietach oceny nauczycieli akademickich wyrazili wysoką ocenę mojej pracy dydaktycznej, efektem czego było uzyskanie "Wyróżnienia JM Rektora dla najlepszych nauczycieli akademickich Politechniki Poznańskiej". Ocena ta zoobowiązuje i zachęca do dalszego doskonalenia ...;-)

 
Copyright C 2008. All rights reserved.