Festiwal_2005

Inteligentne Systemy Transportowe - szansa na usprawnienie ruchu w miastach - wykład dotyczy połączenia trzech elementów - informatyki, telekomunikacji oraz infrastruktury drogowej - w inteligentny system transportowy (ITS), pozwalający lepiej wykorzystywać istniejącą infrastrukturę drogową, zwiększając efektywność jej wykorzystania, zmniejszając zagęszczenie ruchu drogowego i zwiększając znacząco komfort i bezpieczeństwo podróży. Na wykładzie zaprezentowane zostaną możliwości modelowania i symulacji komputerowej ruchu drogowego jako narzędzia tworzenia systemów ITS, dr inż. Grzegorz Ślaski, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
12 października 2005, godz. 13.00, sala C2, Centrum Wykładowe PP, ul. Berdychowo, Poznań
Kontakt: dr inż. Grzegorz Ślaski, tel. 665 22 22, e-mail: Grzegorz.Slaski@put.poznan.pl

Informacja na stronie: http://www.festiwal2005.trylion.com

 
Copyright C 2008. All rights reserved.